Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli18. tammikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Koronavirusrokotteita koskeva EU:n strategia

Covid-19-pandemia on johtanut ihmishenkien menetyksiin, vakaviin sairastumisiin sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin häiriöihin kaikkialla Euroopan unionissa samoin kuin maailmanlaajuisesti. Pandemian voittamiseksi EU pyrkii varmistamaan...

Covid-19-tautiin tarvitaan turvallisia ja tehokkaita rokotteita, jotta ihmisiä voitaisiin suojella sairastumiselta, erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia ja haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, kuten ikääntyneitä ja pitkäaikaissairaita. Turvallinen ja tehokas rokote voi auttaa meitä tukahduttamaan pandemian ja palaamaan vähitellen normaaliin elämään. Komissio esitti kesäkuussa 2020 EU:n strategian covid-19-rokotteiden kehittämiseksi.

Komissio neuvottelee jäsenmaiden puolesta rokotteiden yhteishankintasopimuksia. Valnevan kanssa käydyillä neuvotteluilla laajennetaan entisestään Euroopassa tuotettaviksi tulevien rokotteiden laajaa valikoimaa. Yhtiöiden AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), BioNtech-Pfizer, CureVac ja Moderna kanssa on jo tehty sopimus, ja alustavat neuvottelut on saatu päätöksen yhtiön Novavax kanssa.

Hajautettu rokotesalkku varmistaa, että Eurooppa on hyvin valmistautunut rokotuksiin heti kun rokotteiden turvallisuus ja teho on osoitettu. Näin on jo tehty yhtiöiden BioNTech-Pfizer ja Moderna osalta, ja niiden kehittämät rokotteet on hyväksytty. BioNTech-Pfizerin covid-19-rokotteelle annettiin ehdollinen myyntilupa 21.12.2020 ja Modernan covid-19-rokotteelle 6.1.2021. EU-maat voivat myös päättää lahjoittaa rokotteita matalan ja keskitulotason maille tai ohjata sitä muihin Euroopan maihin.

Lääkeyhtiöiden kanssa tehdyillä sopimuksilla on varmistettu, että käyttöön saadaan lähes 2 miljardia rokoteannosta. Neuvotteluissa on edetty pitkälle myös muutaman muun yrityksen kanssa. Tarkoituksena on varmistaa, että rokoteannoksia saadaan tarvittaessa vieläkin enemmän.

Rokotteiden hyväksymisprosessin nopeuttamiseksi Euroopan lääkevirastossa on ollut käynnissä Johnson & Johnsonin ja AstraZenecan covid-19-rokotteiden jatkuva arviointi.

Vaikka covid-19-rokotteita kehitetään ja hyväksytään tavanomaista nopeammin, ne täyttävät samat tiukat vaatimukset kuin kaikki muutkin rokotteet. Rokotteet hyväksytään EU:n lupamenettelyssä monien vaiheiden kautta:

1. Kaikkien lääkkeiden tavoin rokotteet testataan ensin laboratoriossa.

2. Sen jälkeen niitä testataan vapaaehtoisilla ihmisillä kliinisissä kokeissa. Kokeiden avulla voidaan tarkistaa, että rokotteet toimivat, ja varmistaa, että niiden hyödyt ovat mahdollisia sivuvaikutuksia tai riskejä suuremmat.

3. Kun tutkimuksista ja kliinisistä kokeista on saatu riittävästi tietoa, lääkeyritykset voivat hakea rokotteelle myyntilupaa Euroopan lääkevirastolta.

4. Euroopan lääkevirasto arvioi kaikki tiedot ja tekee rokotteesta riippumattoman ja perusteellisen tieteellisen arvioinnin.

5. Lääkeviraston tieteellisen arvioinnin perusteella Euroopan komissio myöntää rokotteelle myyntiluvan EU:ssa. Sen jälkeen rokote voidaan ottaa EU:ssa käyttöön.

Lisätietoa:

Turvallisia covid-19-rokotteita eurooppalaisille:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_fi

EU:n strategia covid-19-rokotteiden kehittämiseksi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245

Lisätietoa yhteishankintasopimuksista:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2200

Eurooppalainen rokotustietojärjestelmä:

https://vaccination-info.eu/fi/covid-19

Tietosivu: Covid-19-rokotteiden hankkiminen eurooppalaisille:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_20_2244

Tietosivu: Miten covid-19-rokote toimii?:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_20_2363

Tietosivu: Rokotusten terveyshyödyt:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_20_2364

Tietosivu: Covid-19-rokotteet: Kehittäminen, hyväksyminen ja markkinoille saattaminen:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_20_2245

Tietosivu: Covid-19-rokotteet: turvallisuuden varmistaminen:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_20_2365

Tietosivu: Rokotteet ja rokotukset: ulospääsy koronaviruspandemiasta:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_20_2243

Rokoteneuvotteluja koskevia kysymyksiä ja vastauksia:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/QANDA_21_48

Tiedot

Julkaisupäivä
18. tammikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto