Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel28 januari 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Avskedets timme är här

Ett omkring 40 år långt arbetsliv, varav nästan 30 år handlat om EU-frågor och de sista 15 åren i Europeiska kommissionens tjänst. Är inte det mer än nog för en människa!

När man befinner sig i det här skedet av karriären och strax ska gå i pension finns det helt klart anledning att fråga sig vad man lyckades uppnå och om det var mödan värt. Borde den där unge entusiasten aktivt ha verkat för att Finland skulle bli medlem i EU? Och när det blev så efter folkomröstningen, har EU varit det där lyckoriket som man hoppades på och förväntade sig? Eller har man med tiden börjat ifrågasätta EU och vikten av ens eget arbete? Om jag ska vara ärlig, blir svaren på mina egna frågor säkerligen: Ja, nej och kanske. Ja, Finland var tvunget att ansluta sig till EU 1995, eftersom det var det enda följdriktiga sättet för oss att definiera vår egen politiska och ekonomiska tillhörighet i Europa och i världen. Om vi nu vill vara en liberal västerländsk demokrati och en öppen marknadsekonomi, måste vi tillhöra samma grupp som våra jämbördiga partner och vara med och fatta beslut om det som är viktigt för oss och för Europa som helhet. Det var ett beslut vi var tvungna att ta, åtminstone sedan Sovjetunionen hade upplösts.

EU är varken sjunde himlen eller helvetets nedersta krets, utan ett ganska normalt politiskt slagfält, där de olika medlemsländerna och politiska grupperna tidvis kan ha väldigt olika åsikter om EU:s inriktning. Det är därför fullt begripligt att en del är missnöjda när deras ståndpunkt inte vinner gehör. Men detta utgör inte något problem om besluten bara fattas i enlighet med EU:s gemensamt överenskomna spelregler. Det handlar bara om demokrati! Och kanske har EU alltid då och då också varit en frustrerande erfarenhet. I synnerhet när viktiga frågor inte rör sig framåt på grund av vissa medlemsländers eller politiska gruppers mycket inskränkta särintressen eller envisa motstånd mot förändringar. Som tur är kanske detta inte bara är fallet i EU, för jag har dessvärre ibland som tjänsteman i Finland stött på samma småskurna kamp för egenintresset. Sådant borde det varken finnas plats för i EU eller i Finland. Framåt med friska steg! Jag är med andra ord fortfarande mycket fast övertygad om att Finlands plats är i EU och att EU måste vara en politiskt och ekonomiskt stark aktör i Europa och globalt, och på så sätt också ger oss finländare ett verkligt mervärde!

Antti Peltomäki, chef för EU-kommissionens representation i Finland

Översikt

Publiceringsdatum
28 januari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland