Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli5. maaliskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komission raportti: Koronapandemia on merkittävä haaste sukupuolten tasa-arvolle

Komissio on julkaissut kansainvälisen naistenpäivän alla vuotuisen raporttinsa sukupuolten tasa-arvosta EU:ssa. Raportin mukaan koronapandemia on vaikuttanut kielteisesti naisten asemaan.

Tänään julkaistun raportin mukaan koronapandemia on lisännyt naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa lähes kaikilla elämänalueilla Euroopassa ja sen ulkopuolella ja samalla kumonnut joitakin viime vuosina kovalla työllä aikaansaatuja saavutuksia.

Raportissa todetaan naisten kärsineen pandemian vuoksi muun muassa lisääntyneestä perheväkivallasta. Useissa EU-maissa on raportoitu perheväkivaltaa koskevien ilmoitusten määrän kasvaneen merkittävästi sulkutoimien ensimmäisten viikkojen aikana.

Raportin mukaan naiset ovat olleet eturintamassa torjumassa pandemiaa. Terveys- ja sosiaalialan työntekijöistä 76 prosenttia ja hoivatyöntekijöistä 86 prosenttia on naisia. Näillä aloilla työskentelevien naisten työmäärä, terveysriskit ja työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen liittyvät ongelmat kasvoivat pandemian myötä ennenäkemättömällä tavalla.

Pandemia on myös vaikuttanut voimakkaasti naisten asemaan työmarkkinoilla. Naiset ovat yliedustettuina kriisistä eniten kärsineillä aloilla, kuten vähittäiskaupassa, hoiva- ja kotitaloustyön alalla sekä matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalalla, joilta on hävinnyt paljon työpaikkoja.

Jotta sukupuolten tasa-arvostrategian täytäntöönpanon edistymistä kussakin 27 jäsenmaassa voitaisiin seurata paremmin, komissio on tänään käynnistänyt sukupuolten tasa-arvostrategian seurantaportaalin (Gender Equality Strategy Monitoring Portal).

Seurantaportaali on komission Yhteisen tutkimuskeskuksen ja Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) yhteishanke, ja se antaa mahdollisuuden seurata yksittäisten jäsenmaiden edistymistä ja verrata keskenään kaikkien 27 jäsenmaan tuloksia.

Koronakriisin aiheuttamista haasteista huolimatta komissio on kuluneen vuoden aikana edistynyt merkittävästi sukupuolten tasa-arvostrategian täytäntöönpanossa. Komissio on tehostanut sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa ensimmäisellä uhrien oikeuksia koskevalla EU:n strategialla ja ilmoittanut esittävänsä ehdotuksen sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1011

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
5. maaliskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto