Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 september 2021Representationen i Finland

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyens syn på tillståndet i unionen

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll i dag sitt tal om tillståndet i unionen i Europaparlamentet. von der Leyen betonade vikten av att påskynda vaccineringarna globalt sett för att klara av pandemin. Dessutom framhävde hon betydelsen...

I sitt andra årliga tal om tillståndet i unionen lade ordförande Ursula von der Leyen i dag fram EU:s framtidsperspektiv och efterlyste politisk beslutsamhet för att ro i land nödvändiga förändringar. Hon lyfte bland annat fram klimatförändringarna, digitaliseringen, EU:s roll i världen och Europas försvarspolitik.

Ordförande Ursula von der Leyen betonade betydelsen av rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter. Hon underströk även de ungas roll när det kommer till att forma Europas framtid.

Talet om tillståndet i unionen på svenska:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/SPEECH_21_4701

Talet och tillhörande material offentliggörs på svenska på denna sida:

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_sv

Talet om tillståndet i unionen – Viktiga resultat 2020−2021:

https://ec.europa.eu/info/files/state-union-2021-achievements-2020-2021_sv

Material på svenska offentliggörs vartefter det blir färdigt.

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
15 september 2021
Upphovsman
Representationen i Finland