Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 november 2020Representationen i Finland

Coronapandemin: EU-kommissionen rekommenderar antigentester och utökar stödet till testning

I dag utfärdar kommissionen en rekommendation om användningen av antigentester i form av snabbtester för att diagnostisera covid-19 samt om ömsesidigt erkännande av testresultat i EU-länderna. Dessutom undertecknar EU-kommissionen i dag ett avtal med...

Dagens rekommendation innehåller vägledning för EU-länderna avseende användningen av antigentester i form av snabbtester för att upptäcka viruset i specifika miljöer.

Detta omfattar bland annat situationer där de smittade personerna snabbt behöver identifieras för att myndigheterna ska ha kontroll över epidemin. Det omfattar även regelbunden uppföljning av riskgrupper, såsom sjukvårdspersonal och äldre personer som vårdas på äldreboenden.

Ett ömsesidigt erkännande av testresultaten är av yttersta vikt för att underlätta gränstrafik, gränsöverskridande smittspårning och behandling. EU:s medlemsländer uppmanas å det starkaste att ömsesidigt erkänna alla resultat av antigentester i form av snabbtester som utfärdats av officiella testningsanläggningar i ett annat EU-land.

Rekommendationen främjar fri rörlighet för personer och en väl fungerande inre marknad i tider av begränsad testningskapacitet.

Stödet till Röda korset på 35,5 miljoner euro finanseras genom instumentet för krisstöd. Det kommer att användas till att utbilda personal i att utföra, samla in och analysera tester, särskilt på mobila teststationer.

Tack vare EU:s stöd har Röda korsets mobila testteam nu tillgång till nödvändig utrustning, laboratorieutrustning och reagenser för att utföra tester och stödja de nationella myndigheterna i deras arbete.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2047

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland