Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli7. heinäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komission kesän 2020 talousennuste: Taantuma syvenee ja maiden väliset erot kasvavat

Koronaviruspandemian seurauksena EU-maissa ja koko EU:n tasolla on toteutettu nopeita ja laajamittaisia toimia. Tästä huolimatta unionin talous kärsii tänä vuonna syvästä taantumasta. Koska sulkutoimien poistaminen etenee hitaammin kuin kevään...

Komission kesän 2020 talousennusteen mukaan euroalueen talous supistuu 8,7 % vuonna 2020 ja kasvaa sen jälkeen 6,1 % prosenttia vuonna 2021.

Suomen talouden ennustetaan supistuvan tänä vuonna 6,3 % ja kasvavan vuonna 2021 euroalueen keskiarvoa vähemmän eli vain 2,8 %.

Koko EU:n talouden ennustetaan supistuvan 8,3 % vuonna 2020 ja kasvavan 5,8 % vuonna 2021.

Supistumisen ennustetaan olevan tänä vuonna huomattavasti suurempi kuin kevään talousennusteessa ennakoitu 7,7 % euroalueella ja 7,4 % koko EU:ssa. Myös paluu kasvuun vuonna 2021 on hieman hitaampi kuin keväällä ennustettiin.

Pandemian vaikutus talouden toimeliaisuuteen oli huomattava jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka useimmat jäsenmaat alkoivat ottaa käyttöön sulkutoimia vasta maaliskuun puolivälissä.

Koska talouden häiriön ja sulkutoimien kesto oli selvästi pidempi vuoden 2020 toisella neljänneksellä, taloudellisen tuotoksen arvioidaan supistuneen huomattavasti enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Alustavat tiedot touko- ja kesäkuulta viittaavat kuitenkin siihen, että pahin saattaa olla ohi. Elpymisen odotetaan pääsevän vauhtiin kuluvan vuoden jälkipuoliskolla, mutta se jää vain osittaiseksi vuodenvaihteeseen mennessä. Lisäksi elpyminen etenee epätasaisesti jäsenmaissa.

EU:n talouteen kohdistuva sokki on symmetrinen, sillä pandemia on levinnyt kaikkiin EU-maihin. Sekä tuotoksen supistuminen vuonna 2020 että elpymisen voimakkuus vuonna 2021 vaihtelevat kuitenkin huomattavasti.

EU-maiden väliset erot pandemian vaikutusten mittakaavassa ja elpymisen voimakkuudessa ovat tämänhetkisten arvioiden mukaan suurempia kuin kevään talousennusteessa arvioitiin.

Yleiset inflaationäkymät ovat muuttuneet vain vähän kevään talousennusteen antamisen jälkeen, vaikka hintakehityksen taustalla olevissa tekijöissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vaikka öljyn ja elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet odotettua enemmän, niiden vaikutuksen odotetaan tasapainottuvan heikommilla talousnäkymillä sekä joissakin EU-maissa toteutettujen alv-kannan alennusten ja muiden toimenpiteiden vaikutuksilla.

Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä (YKHI) mitatun euroalueen inflaation ennustetaan olevan tänä vuonna 0,3 % ja ensi vuonna 1,1 %. Koko EU:ssa inflaatiovauhdin ennustetaan olevan 0,6 % tänä vuonna ja 1,3 % vuonna 2021.

Suomessa kuluttajahintainflaation odotetaan noudattavan sekä tänä että ensi vuonna euroalueen inflaatiovauhtia, eli sen odotetaan olevan tänä vuonna 0,3 % ja ensi vuonna 1,1 %.

Tämä ennuste perustuu teknisiin oletuksiin vaihtokursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista sellaisina kuin ne olivat 26. kesäkuuta.

Kaikkien muiden saatujen tietojen, myös hallitusten toimia koskevien oletusten, osalta ennusteessa on otettu huomioon 30. kesäkuuta käytettävissä olleet tiedot.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1269

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
7. heinäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto