Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote5. heinäkuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissiolta uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma johtamaan uutta innovaatioaaltoa

Komissio hyväksyi tänään uuden eurooppalaisen innovaatio-ohjelman, jolla Eurooppa pyritään viemään syväteknologian uuden innovointi- ja startup-aallon eturintamaan. 

A new European innovation agenda to sprearhead the new innovation wave

Ohjelma auttaa Eurooppaa kehittämään ja tuomaan markkinoille uusia teknologioita vastaamaan kiireellisimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Sen on tarkoitus asemoida Eurooppa innovoinnissa globaalisti johtavaksi toimijaksi. Eurooppa haluaa maanosaksi, jossa parhaat kyvyt yhdessä parhaiden yritysten kanssa luovat syväteknologia-alan innovoinnilla uudenlaisia läpimurtoratkaisuja inspiraatioksi muulle maailmalle.

Pyrkimällä johtajuuteen innovoinnissa, ja erityisesti pitkäkestoista ja pääomaintensiivistä, läpimurtoihin tähtäävää t&k-toimintaa edellyttävässä syväteknologian uudessa innovointiaallossa, Eurooppa vahvistaa keskeistä asemaansa vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä.

Syväteknologia-alan innovointi vahvistaa Euroopan teknologista johtoasemaa ja luo uudenlaisia ratkaisuja polttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja kyberuhkiin. Tällaiset innovaatiot ruokkivat ja hyödyttävät kaikkia toimialoja uusiutuvasta energiasta maatalousteknologiaan ja rakennusalasta liikenteeseen ja terveydenhuoltoon. Niiden avulla voidaan vahvistaa elintarviketurvaa, vähentää energiariippuvuutta, parantaa ihmisten terveyttä ja tehdä EU:n talouksista kilpailukykyisempiä. Venäjän hyökkäyssodan vakavat seuraukset ovat lisänneet näiden ongelmien ratkaisemisen kiireellisyyttä ja johtaneet strategisiin politiikkamuutoksiin EU:n hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Eurooppalaisten yrittäjähenkisyyden, tieteellisen huippuosaamisen, sisämarkkinoiden vahvuuden ja demokraattisten yhteiskuntien pohjalta ohjelmalla

  • parannetaan eurooppalaisten startup- ja kasvuyritysten rahoituksen saantia,
  • parannetaan toimintaedellytyksiä, jotta innovaattorit voivat kokeilla uusia ideoita erilaisissa testiympäristöissä,
  • autetaan luomaan 100 ”alueellisia nnovaatiolaaksoja”, jotka vahvistavat ja tuovat paremmin yhteen innovaatiotoimijoita ympäri Eurooppaa,
  • houkutellaan Eurooppaan ja autetaan pitämään Euroopassa lahjakkuuksia esimerkiksi kouluttamalla miljoona syväteknologian asiantuntijaa, lisäämällä tukea naisinnovaattoreille ja kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja startup-työntekijöiden osakeoptioita varten ja
  • parannetaan toimintapoliittista kehystä selkeyttämällä alan terminologiaa, indikaattoreita ja data-aineistoja sekä antamalla EU-maille toimintapoliittista tukea.

Uudessa ohjelmassa esitetään 25 kohdennettua toimea, jotka on ryhmitelty viiteen pääkokonaisuuteen:

  • Kasvuyritysten rahoituksen lisääminen: pyritään saamaan institutionaaliset ja muut yksityiset sijoittajat Euroopassa sijoittamaan eurooppalaisten syväteknologia-alan startup-yritysten kasvuun ja näin hyötymään siitä.
  • Innovoinnin edistäminen kokeilujärjestelyillä ja julkisilla hankinnoilla: Luodaan innovointia helpottavia toimintaedellytyksiä, esimerkiksi sääntelyn kokeellisilla lähestymistavoilla.
  • Innovoinnin nopeuttaminen ja vahvistaminen eurooppalaisissa innovaatioekosysteemeissä: Tuetaan alueellisten ”innovaatiolaaksojen” syntyä ja autetaan jäsenmaita ja alueita kohdentamaan vähintään 10 miljardia euroa konkreettisiin alueidenvälisiin innovointihankkeisiin, myös EU:n keskeisten painopisteiden mukaiseen syväteknologia-alan innovointiin.
  • Veto- ja pitovoiman lisääminen syväteknologia-alan lahjakkuuksien suhteen: Varmistetaan, että EU-alueella riittää ja EU-alueelle tulee keskeisten syväteknologioiden osaajia esimerkiksi startup- ja kasvuyrityksille tarkoitetulla innovaatioharjoitteluohjelmalla, EU:n lahjakkuusreservillä, luomalla naisyrittäjyyttä ja -johtajuutta tukeva toimintaohjelma sekä kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja startup-työntekijöiden osakeoptioita varten.
  • Päätöksenteon tukivälineistön parantaminen: Päätöksentekoon kaikilla tasoilla eri puolilla EU:ta tarvitaan luotettavia ja vertailukelpoisia data-aineistoja ja yhteisiä määritelmiä (esim. startup- ja kasvuyritykset), joilla voidaan varmistaa toiminnan parempi koordinointi Euroopan tasolla Euroopan innovaationeuvoston foorumin kautta.

Uudella eurooppalaisella innovaatio-ohjelmalla pyritään nopeuttamaan ja laajentamaan innovointiprosessia kaikkialla unionissa johdonmukaisella toimenpidekokonaisuudella, joka perustuu jo tehtyyn merkittävään työhön innovoinnin edistämiseksi EU:ssa.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_4273   

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
5. heinäkuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto