Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote28. marraskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissiolta toimia sähköverkkojen vahvistamisen ja siirtoyhteyksien lisäämisen nopeuttamiseksi

Sähkö

 

Yhteenliitetyt ja vakaat energiaverkot ovat EU:n energian sisämarkkinoiden selkäranka ja keskeinen vihreän siirtymän mahdollistaja. Tukeakseen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista komissio ehdottaa tänään toimintasuunnitelmaa, jolla varmistetaan, että sähköverkot toimivat tehokkaammin ja niitä otetaan käyttöön laajemmin ja nopeammin. Komissio on jo laatinut lainsäädäntöä, jolla tuetaan sähköverkkojen vahvistamista ja siirtoyhteyksien lisäämistä kaikkialla Euroopassa. Kun EU:n markkinat ovat täysin integroituneet, modernisoidulla infrastruktuuriverkolla varmistetaan, että kansalaiset ja yritykset voivat hyötyä edullisemmasta ja puhtaammasta energiasta.

Sähkönkulutuksen odotetaan kasvavan EU:ssa noin 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Miljoonat kattoaurinkopaneelit, lämpöpumput ja paikalliset energiayhteisöt jakavat resurssejaan, verkkoon tulee enemmän merellä tuotettavaa uusiutuvaa energiaa, ladattavien sähköajoneuvojen määrä lisääntyy ja vedyn tuotantotarpeet kasvavat. Sen vuoksi verkot on mukautettava entistä digitalisoidumpaan, hajautetumpaan ja joustavampaan järjestelmään. Yli 40 prosenttia jakeluverkoista on yli 40 vuotta vanhoja, ja rajat ylittävä siirtokapasiteetti on määrä kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii yhteensä 584 miljardin euron investointeja.

Toimintasuunnitelma puhtaan energiasiirtymän vaatimien puuttuvien yhteyksien toteuttamiseksi

Komission ehdottamalla toimintasuunnitelmalla pyritään vastaamaan tärkeimpiin haasteisiin, jotka liittyvät EU:n sähkön siirto- ja jakeluverkkojen laajentamiseen, digitalisointiin ja tehokkaampaan käyttöön. Suunnitelmalla pyritään saamaan liikkeelle Euroopan sähköverkkojen parantamiseksi tarvittavat investoinnit jo vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on

  • nopeuttaa yhteistä etua koskevien hankkeiden toteuttamista ja kehittää uusia hankkeita
  • parantaa verkkojen pitkän aikavälin suunnittelua uusiutuvien energialähteiden ja sähköistetyn kysynnän, myös vedyn, integroimiseksi energiajärjestelmään
  • ottaa käyttöön sääntelykannustimia antamalla ohjeistusta ennakoivista investoinneista
  • kannustaa verkkojen parempaan käyttöön lisäämällä avoimuutta ja parantamalla verkkotariffeja
  • parantaa verkkohankkeiden rahoituksen saantia lisäämällä erityisesti älykkäitä verkkoja
  • vauhdittaa verkkojen käyttöönottoon liittyviä lupamenettelyjä.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_6044

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

 

Tiedot

Julkaisupäivä
28. marraskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto