Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli23. syyskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissiolta Suomelle muistutuksia puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa

Komissio on tänään antanut Suomelle muistutuksia puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa. Muistutuksia on kolme, ja ne koskevat kolmen eri EU-säännön puutteellista täytäntöönpanoa.

Komissio on tänään julkistanut kuukausittaiset päätöksensä EU:n lainsäädännön rikkomista koskevissa rikkomusmenettelyissä. Suomi sai muistutukset terrorismin torjunnan, eurooppalaiseen pidätysmääräyksen sekä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanoon liittyen.

Terrorismin torjuntaan liittyen komissio kehottaa Itävaltaa, Kroatiaa, Luxembourgia ja Suomea varmistamaan terrorismin torjuntaa koskevien EU-sääntöjen asianmukaisen täytäntöönpanon. Näihin sääntöihin (direktiivi (EU) 2017/541) sisältyy säännöksiä, joilla kriminalisoidaan terrorismirikokset ja määrätään niistä seuraamuksia. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi matkustaminen ulkomaille tai EU:n alueella tai paluu EU:hun terrori-iskun toteuttamiseksi tai kouluttautuminen tätä varten ja terrorismin rahoittaminen. Säännöissä vahvistetaan myös terrorismin uhreja koskevia säännöksiä. Jäsenvaltioiden oli saatettava säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään 8. syyskuuta 2018 mennessä. Itävallalla, Kroatialla, Luxemburgilla ja Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Eurooppalaiseen pidätysmääräykseen liittyen komissio kehottaa Kroatiaa ja Suomea korjaamaan puutteet EU-sääntöjen täytäntöönpanossa. Komissio on havainnut puutteita erityisesti seikoissa, jotka liittyvät pidätysmääräyksen (puitepäätös 2002/584/YOS) harkinnanvaraisiin kieltäytymisperusteisiin ja pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa koskevan päätöksen tekemistä koskeviin pakollisiin määräaikoihin. Kroatialla ja Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan puitepäätöksen asianmukainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jos näin ei tapahdu, komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Eurooppalainen pidätysmääräys on yksinkertaistettu rajat ylittävä oikeusviranomaisten välinen luovuttamismenettely: jos jonkin jäsenvaltion tuomari antaa vakavan rikoksen tehneen epäillyn pidätys- tai vangitsemismääräyksen, määräys on voimassa kaikkialla EU:ssa. Pidätysmääräys on ollut käytössä 1. tammikuuta 2004 lähtien, ja se on korvannut EU:n jäsenvaltioiden välillä aiemmin olleet pitkälliset luovuttamismenettelyt.

Pankkien elvytykseen ja kriisinratkaisuun liittyen komissio kehottaa Kreikkaa ja Suomea muuttamaan pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä. Komissio on tänään päättänyt lähettää Kreikalle ja Suomelle viralliset ilmoitukset, koska ne ovat saattaneet pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin (2014/59/EU) virheellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivi on keskeinen osa sääntelykehystä, jonka tarkoituksena on luoda turvallisempi ja vankempi finanssiala finanssikriisin jälkimainingeissa. Tavoitteena on varmistaa, että maksukyvyttömyyden partaalla olevat pankit voidaan järjestää uudelleen ilman, että veronmaksajien pitää maksaa kaatuvista pankeista rahoitusvakauden säilyttämiseksi.

Virheellinen täytäntöönpano koskee varotoimenpiteenä toteutettavaa pääomapohjan vahvistamista (Suomi) ja alaskirjauksen ulkopuolelle rajaamista (Kreikka). Jos nämä jäsenvaltiot eivät toimita tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon.

Tarkempia tietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista komission päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

Lisätietoja laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/INF_21_4681

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
23. syyskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto