Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli14. huhtikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissiolta strategia ihmiskaupan torjumiseksi

Komissio esittää tänään uuden strategian ihmiskaupan torjumiseksi. Strategialla pyritään ennaltaehkäisemään ihmiskauppaa, saattamaan ihmiskauppiaat vastuuseen sekä suojelemaan uhreja ja parantamaan heidän asemaansa.

Viime vuosina saavutetusta edistyksestä huolimatta ihmiskauppa on edelleen vakava uhka EU:ssa. Vuosina 2017–2018 Euroopan unionissa raportoitiin yli 14 000 rekisteröityä uhria ja ihmiskauppiaat saavuttivat valtavia voittoja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksikäytöstä. Uhrit ovat pääasiassa naisia ja tyttöjä, jotka myydään seksuaalista hyväksikäyttöä varten.

Hyväksikäytön kysynnän odotetaan jatkuvan, pandemian ennustetaan luovan otollisen lisäkasvualustan hyväksikäytölle ja ihmiskauppiaat siirtävät toimintaansa yhä enemmän verkkoon.

Tänään esitetyssä strategiassa ilmoitetaan toimenpiteistä, joiden avulla EU ja sen jäsenmaat voivat torjua ihmiskauppaa entistä tehokkaammin. Vuodet 2021-2025 kattava strategia perustuu EU:n oikeudelliseen ja toimintapoliittiseen kehykseen ihmiskaupan torjumiseksi, joka sisältyy ihmiskaupan vastaiseen direktiiviin. Komissio jatkaa jäsenmaiden tukemista direktiivin täytäntöönpanossa ja tarvittaessa ehdottaa direktiivin tarkistamista, jotta se säilyy tarkoituksenmukaisena.

Komissio pyrkii strategian avulla vähentämään kysyntää, joka edistää ihmiskauppaa. Komissio arvioi muun muassa mahdollisuutta ihmiskaupan uhrien tarjoamien palvelujen käytön kriminalisointiin EU-tasolla. Lisäksi se aikoo järjestää yhdessä kansallisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa ihmiskauppaan liittyvän ennaltaehkäisykampanjan.

Strategian yhtenä painopisteenä on ihmiskauppiaiden liiketoimintamallin estäminen sekä verkossa että sen ulkopuolella. Komissio aikoo käydä vuoropuhelua teknologiayritysten kanssa, jotta verkkoalustojen käyttöä uhrien värväys- ja hyväksikäyttötarkoituksessa voidaan vähentää.

Uhrien – erityisesti naisten ja lasten – suojeleminen ja tukeminen on strategiassa keskeisellä sijalla. Strategialla pyritään parantamaan uhrien varhaista tunnistamista ja ohjaamista edelleen tuen ja suojelun piiriin, vahvistamaan uhrien aseman parantamista koskevia ohjelmia sekä helpottamaan uhrien uudelleenintegroitumista yhteiskuntaan.

EU:ssa tunnistetuista uhreista puolet on muiden kuin EU-maiden kansalaisia. Tästä syystä ihmiskaupan torjunta edellyttää yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. EU aikoo auttaa torjumaan ihmiskauppaa lähtö- ja läpikulkumaissa erilaisten ulkopolitiikan välineiden ja operatiivisen yhteistyön avulla.

Ihmiskauppiaat ovat yleensä järjestäytyneitä rikollisryhmiä, minkä vuoksi ihmiskaupan torjuntaa koskeva strategia liittyy läheisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevaan EU:n strategiaan. Myös tämä strategia esitettiin tänään. Yhteiskunnan suojeleminen järjestäytyneeltä rikollisuudelta, mukaan lukien ihmiskaupan torjunta, on yksi EU:n turvallisuusunionistrategian painopistealueista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1663

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
14. huhtikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto