Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel10 juni 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU-kommissionen godkänner att finska staten deltar i Finnairs aktieemission med 286 miljoner euro

EU-kommissionen har godkänt finska statens planer på att delta i stärkandet av Finnairs kapitalbas genom att teckna nya aktier i samband med den aktieemission som Finnair lanserat i dag. Aktieemissionen genomförs på grund av de problem som...

Finska staten har i dag fått kommissionens godkännande att delta i Finnairs aktieemission.

Finska staten är största aktieägare i Finnair med en ägarandel på 55,8 %. Aktiekapitalet väntas öka med cirka 500 miljoner euro.

På grundval av sin ägarandel har staten rätt att teckna akier till ett värde av uppskattningsvis 286 miljoner euro i samband med denna emission.

Finnair har en viktig roll för Finlands ekonomi i synnerhet därför att bolaget säkerställer inhemska och internationella flygtrafiktjänster som är nödvändiga för att Finlands ekonomi ska kunna återhämta sig efter coronakrisen.

EU-kommissionen konstaterade att Finlands åtgärd är förenlig med artikel 107.3 b i EUF-fördraget. På grundval av detta kan kommissionen godkänna denna statliga stödåtgärd för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi.

Som en del av stödåtgärderna till förmån för Finnair godkände kommissionen redan den 18 maj en statlig garanti för ett lån på 600 miljoner euro till Finnair på grundval av den tillfälliga ramen för statligt stöd.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1032

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
10 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland