Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 juli 2020Representationen i Finland

Kommissionen ökar beredskapen inför coronaepidemier

Kommissionen antog i dag ett meddelande med omedelbara åtgärder på kort sikt för att öka EU:s hälsoberedskap inför ett nytt utbrott av covid-19. Kommissionen har redan från början haft en ledande roll när det gäller att samordna informationsutbyte...

I dagens meddelande beskrivs vilka prioriterade åtgärder som behövs för öka hälsoberedskapen i EU. De nationella myndigheterna, kommissionen och EU-organen ansvarar för att genomföra åtgärderna.

Vi vet nu mer om viruset men det är vår plikt att fortsätta att vara vaksamma och förebyggande, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. Syftet med de åtgärder som presenteras i dag är att motverka eventuella ytterligare utbrott av covid-19. Utifrån de erfarenheter vi har fått under de senaste månaderna tänker vi nu framåt för att undvika improvisationer, öka vår beredskap på alla fronter, bevara den inre marknaden och dess främsta friheter och underlätta vägen tillbaka till ekonomisk och social återhämtning i hela EU.

Åtgärderna omfattar bland annat att öka testningen, kontaktspårningen och övervakningen samt att säkerställa jämn tillgång till personlig skyddsutrustning, läkemedel och medicinsk utrustning genom mekanismer som gemensamma upphandlingar och strategiska EU-lager.

Med hjälp av åtgärderna bibehåller man tillgång tillsnabbinsatser i den offentliga vården, t.ex.genom ekonomiskt stöd för transport av sjukvårdspersonal och patienter mellan EU-länderna och genom att samordna utsändningen av akutsjukvårdsgrupper och utrustning till länder som begär hjälp genom unionens civilskyddsmekanism.

Man strävar efter att stödja utsatta grupper som äldre personer och personer med underliggande sjukdomar genom utbyte av bästa praxis om testning, vård och behandling, inbegripet inom psykisk hälsa och psykosocialt stöd .

Dessutom föreslås åtgärder för att minska belastningen från säsongsinfluensa bland annat genom ökad vaccinationstäckning och andra metoder som att säkerställa ytterligare nationella upphandlingar av influensavaccin. Syftet är att undvika ytterligare påfrestningar på redan hårt ansträngda hälso- och sjukvårdssystem.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1340

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
15 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland