Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké22 mars 2023Representationen i FinlandLästid: 2 min

​​​​​​​EU-kommissionens nya regler gör reparation till ett enkelt och attraktivt val för konsumenterna

Befrämja reparation och återanvänding

I dag antar EU-kommissionen ett nytt förslag om gemensamma regler för att främja reparation av varor. Det kommer att göra det lättare och mer kostnadseffektivt för konsumenterna att reparera varor istället för att köpa nytt. Större efterfrågan kommer samtidigt att ge skjuts åt reparationsbranschen och ge tillverkare och försäljare incitament att ta fram mer hållbara affärsmodeller. Förslaget stöder den europeiska gröna given, bland annat genom minskat spill.

Under de senaste decennierna har det varit vanligare att köpa nytt istället för att reparera varor som går sönder. Det har inte heller funnits tillräckliga incitament för konsumenterna att reparera saker när den lagstadgade garantitiden löpt ut.

Dagens förslag från EU-kommissionen om gemensamma regler för att främja reparation av varor ska se till att fler varor repareras inom den lagstadgade garantitiden. Det ska även bli både lättare och billigare för konsumenterna att reparera varor när det är tekniskt möjligt, till exempel dammsugare eller så småningom även pekplattor och smarttelefoner, även om den lagstadgade garantitiden löpt ut eller när varor inte längre fungerar på grund av slitage.

Nya regler ska främja och underlätta reparation och återanvändning

EU-kommissionens förslag ger konsumenterna en ny "rätt att reparera", både före och efter det att den lagstadgade garantitiden löpt ut. När den lagstadgade garantin fortfarande gäller kommer säljarna att vara skyldiga att erbjuda reparation, förutsatt att det inte kostar mer än att köpa nytt.

När den lagstadgade garantin löpt ut kommer konsumenterna att ha tillgång till en ny uppsättning av verktyg och rättigheter. Bland annat följande ska göra reparation till en enkel och tillgänglig lösning:

  • Rätt för konsumenterna att kräva att tillverkarna ska reparera varor när det är tekniskt möjligt och i enlighet med EU-rätten, exempelvis tvättmaskiner eller tv-apparater.
  • Tillverkarna blir skyldiga att informera konsumenterna om vilka varor tillverkarna själva måste reparera.
  • En onlineplattform för reparationer ska para ihop konsumenter och reparatörer samt återförsäljare av reparerade varor i området.
  • Konsumenter ska kunna be om att få ett europeiskt formulär för reparationsinformation från alla reparatörer för att få bättre insyn i deras villkor och prissättning.
  • En europeisk kvalitetsstandard för reparationstjänster kommer att utvecklas.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_1794

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
22 mars 2023
Upphovsman
Representationen i Finland