Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote19. lokakuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio tukee ampumatarvikkeiden ja ohjusten tuotannon lisäämistä Euroopassa julkistamalla ensimmäiset ehdotuspyynnöt

Ammunitions

Komissio vahvistaa tänään tukeaan Euroopan puolustusteollisuudelle hyväksymällä vuosien 2023–2025 työohjelman, josta säädetään ampumatarvikkeiden tuotantoa tukevassa asetuksessa (ASAP).

Komissio vahvistaa tänään tukeaan Euroopan puolustusteollisuudelle hyväksymällä vuosien 2023–2025 työohjelman, josta säädetään ampumatarvikkeiden tuotantoa tukevassa asetuksessa (ASAP). Asetuksessa osoitetaan 500 miljoonaa euroa investointihankkeisiin, joiden arvo on jopa 1,4 miljardia euroa. Tavoitteena on lisätä ampumatarvikkeiden ja ohjusten tuotantoa Euroopan unionissa.

Komissio julkaisee ensimmäistä kertaa ehdotuspyyntöjä sellaisten hankkeiden valitsemiseksi ja rahoittamiseksi, joilla parannetaan puolustustuotteiden tuotantokapasiteettia Euroopassa ja tuetaan niiden toimitusketjujen häiriönsietokykyä.

ASAP-asetuksella puututaan ampumatarvikkeiden ja ohjusten toimitusketjujen pullonkauloihin EU:ssa ja Norjassa ja tuetaan teollisuutta, jotta voidaan mukautua nopeasti markkinoiden muutoksiin ja vähentää riippuvuuksia.

Kannustetaan investointeja, joilla vastataan toimitusketjujen tarpeisiin

ASAP-työohjelmassa keskitytään ampumatarvikkeiden toimitusketjuissa havaittuihin keskeisiin pullonkauloihin, esimerkiksi räjähteiden, ruudin ja kuorien osalta, ja tuetaan ohjusten tuotannon lisäämistä. Siinä käsitellään myös merkityksellisten puolustustuotteiden vanhenemista, testausta tai kunnostusta koskevaa sertifiointia.

Näin ollen ASAP-työohjelma perustuu viiteen ehdotuspyyntöön, joiden alustavat budjetit ovat seuraavat:

  • Räjähteet, 190 miljoonaa euroa
  • Ruuti, 144 miljoonaa euroa
  • Kuoret, 90 miljoonaa euroa
  • Ohjukset, 40 miljoonaa euroa
  • Testaus ja kunnostusta koskeva sertifiointi, 4,35 miljoonaa euroa.

ASAP-työohjelmalla tuetaan hankkeita, joilla pyritään parantamaan tuotantokapasiteettia eri ehdotuspyyntöjen avulla. Tarkoituksena on toteuttaa erityyppisiä toimia. ASAP-asetuksella tuetaan esimerkiksi nykyisten tuotantolinjojen laajentamista tai nykyaikaistamista ja uusien tuotantolinjojen perustamista, suunnitelmia vanhojen ampumatarvikkeiden käyttötarkoituksen muuntamiseksi, arvoketjujen turvaamista ja osaamisvajeiden korjaamista.

Eri ehdotuspyynnöillä, kuten räjähteitä ja ruutia koskevilla ehdotuspyynnöillä, vastataan Euroopan ampumatarvikkeiden toimitusketjun erilaisiin mutta toisiaan täydentäviin tarpeisiin. Tavoite on kahtalainen: toisaalta kannustetaan investoimaan nopeisiin mukautuksiin, jotta voidaan parantaa toimitusketjujen reagointikykyä, ja toisaalta pyritään lisäämään toimitusketjujen häiriönsietokykyä ja vakautta erityisesti rajat ylittävän yhteistyön avulla.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta ASAP-asetuksessa säädetään taannehtivasta lausekkeesta, jolla kannustetaan nopeisiin ja määrätietoisiin investointeihin. Siten ASAP-työohjelmalla mahdollistetaan sellaisten teollisuustuotannon laajentamishankkeiden yhteisrahoitus, jotka aloitettiin 20. maaliskuuta 2023 jälkeen (päivä, jona neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen ns. kolmitahoisesta lähestymistavasta).

ASAP-työohjelma käsittää myös kasvurahaston (Ramp-up Fund) perustamisen, jotta voidaan helpottaa ampumatarvikkeiden ja ohjusten valmistajien rahoituksen saantia. Rahaston määrärahat ovat 30 miljoonaa euroa. Rahaston täytäntöönpano helpottaa arvoketjuun kuuluvien yritysten mahdollisuuksia saada sekä julkista että yksityistä rahoitusta ja nopeuttaa tuotantokapasiteetin lisäämiseen tarvittavia investointeja.

Ehdotuspyynnöt ovat avoinna tästä päivästä alkaen. Ehdotusten jättämisen määräaika on 13. joulukuuta 2023 klo 17.00 Keski-Euroopan aikaa. Ehdotuspyynnöt löytyvät seuraavista linkeistä:

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_5105

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Kansalaisviestinnän päällikkö
Kati Laitinen
puh. 050 472 6837
kati [dot] laitinenatec [dot] europa [dot] eu (kati[dot]laitinen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
19. lokakuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto