Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli18. marraskuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio: Tukea kestävälle ja osallistavalle elpymiselle epävarmuuden keskellä

Euroopan komissio on tänään julkistanut talouspolitiikan EU-ohjausjakson ns. syyspakettinsa, joka sisältää lausunnot euroalueen maiden alustavista talousarviosuunnitelmista vuodeksi 2021 ja politiikkasuosituksia euroalueelle. Komissio katsoo, että...

Tämänpäiväinen paketti perustuu syksyn 2020 talousennusteeseen, joka on laadittu suuren epävarmuuden vallitessa.

Talousennusteen mukaan koronapandemian aiheuttama talouden häiriö johtaa siihen, että euroalueen ja EU:n tuotanto ei vuonna 2022 saavuta pandemiaa edeltänyttä tasoa.

Vuoden 2021 alustavia talousarviosuunnitelmia koskevissa lausunnoissa otetaan huomioon vallitseva terveyskriisi, suuri epävarmuus ja koronavirusepidemian aiheuttama vakava talouden taantuma.

Koska vakaus- ja kasvusopimuksen yleinen poikkeuslauseke oli aktivoitu, neuvoston heinäkuussa 2020 antamat julkista taloutta koskevat suositukset olivat luonteeltaan laadullisia.

Nyt annetuissa lausunnoissa tarkastellaan näin ollen erityisesti sitä, ovatko vuodeksi 2021 suunnitellut kasvua tukevat julkisen talouden toimenpiteet väliaikaisia, ja jos eivät ole, onko suunnitteilla tasapainottavia toimenpiteitä.

Komissio on arvioinut, että alustavat talousarviosuunnitelmat – myös Suomen suunnitelma – ovat kaiken kaikkiaan neuvoston 20. heinäkuuta 2020 antamien suositusten mukaisia.

Komission Suomea koskevan lausunnon mukaan useimmilla Suomen talousarviosuunnitelman toimenpiteillä edistetään talouden toimeliaisuuden tukemista huomattavan epävarmassa tilanteessa.

Suomen olisi taloustilanteen salliessa harjoitettava finanssipolitiikkaa, jonka tavoitteena on saavuttaa maltillisella tasolla oleva julkisen talouden rahoitusasema keskipitkällä aikavälillä.

Italian, Liettuan, Ranskan ja Slovakian alustaviin talousarviosuunnitelmiin sisältyy joitakin toimenpiteitä, jotka eivät näytä olevan väliaikaisia tai joihin ei liity tasapainottavia toimenpiteitä. Liettua on toimittanut alustavan talousarviosuunnitelmansa, jossa taustaoletuksena on, että politiikka säilyy muuttumattomana, ja sitä pyydetään toimittamaan päivitetty alustava talousarviosuunnitelma.

Belgian, Espanjan, Italian, Kreikan, Portugalin ja Ranskan julkisen talouden velka oli mittava ja keskipitkän aikavälin kestävyyshaasteet suuria jo ennen koronaviruspandemian puhkeamista. Siksi niiden on erityisen tärkeää varmistaa, että toteutettaessa julkisen talouden tukitoimenpiteitä sen kestävyys turvataan keskipitkällä aikavälillä.

Romaniaan on huhtikuusta 2020 alkaen sovellettu liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä, koska se ylitti vuonna 2019 perussopimuksen mukaisen alijäämärajan. Koska koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen suurta epävarmuutta, komissio katsoo, ettei tässä vaiheessa pitäisi tehdä päätöstä Romanian liiallista alijäämää koskevan menettelyn jatkotoimista. Se arvioi Romanian julkisen talouden tilannetta uudelleen keväällä 2021.

Euroalueen talouspolitiikkaa koskevassa suosituksessa euroalueen jäsenmaille annetaan räätälöityä ohjausta asioissa, jotka vaikuttavat koko euroalueen toimintaan.

Tänä vuonna annetaan myös ohjausta tavoitteista, joihin euroalueen jäsenmaiden olisi pyrittävä elpymis- ja palautumissuunnitelmissaan.

Suosituksessa kehotetaan euroalueen jäsenmaita varmistamaan, että niiden finanssipolitiikalla tuetaan edelleen vuonna 2021 kasvua.

Lisäksi jäsenmaita kehotetaan suuntaamaan finanssipolitiikkaa niin, että sen avulla voidaan saavuttaa maltillinen keskipitkän aikavälin rahoitusasema, kun epidemiologinen ja taloudellinen tilanne sen sallii.

Jäsenmaita kannustetaan myös vahvistamaan kansallisia institutionaalisia kehyksiä ja asettamaan etusijalle sellaiset uudistukset ja investoinnit, joiden avulla voidaan lisätä euroalueen ja sen jäsenmaiden kestävyyttä ja palautumiskykyä.

Tällaisilla uudistuksilla ja investointitoimenpiteillä olisi luotava olosuhteet, joissa talouden elpymisessä otetaan huomioon myös vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos.

Lisäksi suosituksessa kehotetaan saattamaan talous- ja rahaliitto valmiiksi ja vahvistamaan euron kansainvälistä asemaa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2105

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. marraskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto