Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel13 oktober 2022Representationen i Finland

Kommissionen tar hårdare tag mot desinformation och främjar ungas digitala kompetens

Disinformaatio

En av tre 13-åriga elever saknar grundläggande digitala färdigheter, och enligt OECD anser bara drygt hälften av 15-åringarna i EU att de har fått lära sig hur man ser om information är subjektiv eller vinklad. Det finns uppenbart ett stort behov av att stärka utbildningens roll när det gäller att bekämpa desinformation och främja digital kompetens och mediekunskap, vilket i sin tur ökar motståndskraften och chanserna att effektivare bekämpa desinformation på nätet. För att bidra till ökad digital kompetens bland unga har kommissionen därför tagit fram riktlinjer till lärare och utbildare i grundskolan och på andra stadiet om hur de kan bekämpa desinformation och främja digital kompetens i klassrummet. Riktlinjerna ger lärarna praktiskt stöd och innehåller definitioner av tekniska begrepp, övningar som man kan göra i klassen och tips på hur man uppmuntrar till sunda vanor på nätet. Riktlinjerna ingår i handlingsplanen för digital utbildning (2021–2027) och handlingsplanen för demokratin i Europa. De kompletterar också kommissionens pågående arbete med att bekämpa desinformation inom programmen Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren och eTwinning.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_6048

 

Översikt

Publiceringsdatum
13 oktober 2022
Upphovsman
Representationen i Finland