Siirry pääsisältöön
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote3. lokakuuta 2023Suomen-edustusto

Komissio suosittelee riskinarviointia neljällä kriittisellä teknologia-alalla: kehittynyt puolijohdeteknologia, tekoälyteknologia, kvanttiteknologia ja bioteknologia

Kriittiset teknologiat

Komissio on tänään hyväksynyt suosituksen EU:n taloudellisen turvallisuuden kannalta kriittisistä teknologia-aloista jäsenmaiden kanssa tehtävää riskinarviointia varten. Suositus perustuu Euroopan taloudellisen turvallisuuden strategiasta annettuun yhteiseen tiedonantoon, jonka pohjalta taloudelliseen turvallisuuteen voidaan soveltaa kattavaa strategista lähestymistapaa.

Kattavaan lähestymistapaan sisältyy neljä riskityyppiä, ja tämänpäiväinen suositus koskee näistä yhden eli teknologiaturvallisuuteen ja teknologiavuotoon liittyvän riskin arviointia.

Suosituksessa komissio esittää luettelon kymmenestä kriittisestä teknologia-alasta. Ne valittiin seuraavien kriteerien perusteella: teknologian mahdollistavuus ja muutosvoimaisuus, yhdistetyn sotilas- ja siviilikäytön riski sekä riski teknologian käytöstä ihmisoikeusloukkauksiin.

Yhteiset riskinarvioinnit jäsenmaiden kanssa

Suosituksessa nimetään kymmenestä kriittisestä teknologia-alasta neljä alaa, joiden katsotaan erittäin todennäköisesti aiheuttavan arkaluonteisimmat ja välittömimmät teknologiaturvallisuuteen ja teknologiavuotoon liittyvät riskit. Nämä alat ovat kehittynyt puolijohdeteknologia, tekoälyteknologia, kvanttiteknologia ja bioteknologia.

Komissio suosittelee, että jäsenmaat tekevät yhdessä komission kanssa aluksi näitä neljää alaa koskevat yhteiset riskinarvioinnit tämän vuoden loppuun mennessä.

Seuraavat vaiheet

Komissio aikoo nyt käynnistää yhteistyössä jäsenmaiden kanssa asianmukaisten asiantuntijafoorumien kautta edellä mainittuja neljää teknologia-alaa koskevat yhteiset riskinarvioinnit. 

Lisäksi komissio aloittaa jäsenmaiden kanssa avoimen vuoropuhelun tulevien riskinarviointien aikataulusta ja laajuudesta. Tämänpäiväinen suositus ei vaikuta riskinarvioinnin tuloksiin.

Tausta

Komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja hyväksyivät 20. kesäkuuta 2023 yhteisen tiedonannon Euroopan taloudellisen turvallisuuden strategiasta. Strategia perustuu kolmeen osatekijään: EU:n taloudellisen perustan ja kilpailukyvyn edistäminen, suojautuminen riskeiltä sekä kumppanuus mahdollisimman monen maan kanssa yhteisten huolenaiheiden ja etujen käsittelemiseksi. 

Tiedonannossa esitetään useita toimia sellaisiin riskeihin vastaamiseksi, jotka liittyvät 1) toimitusketjujen häiriönsietokykyyn, 2) kriittisten infrastruktuurien fyysiseen ja kyberturvallisuuteen, 3) teknologiaturvallisuuteen ja teknologiavuotoihin sekä 4) taloudellisten riippuvuuksien hyödyntämiseen tai taloudelliseen pakottamiseen. Tämänpäiväisessä suosituksessa esitetty luettelo on osa näiden toimien kolmatta ryhmää.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4735         

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
3. lokakuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto