Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké27 april 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

​​​​​​​EU-kommissionen tar hårdare tag avseende munkavleprocesser mot journalister och människorättsförsvarare

Komissio suojaa toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia heitä vastaan nostetuilta aiheettomilta kanteilta

EU-kommissionen vidtar åtgärder för att stärka skyddet för journalister och människorättsförsvarare mot ogrundade rättsprocesser (så kallade munkavleprocesser, eller SLAPPs på engelska). Förslaget till direktiv ger domstolar och de som blir måltavlor för munkavleprocesser verktyg att bekämpa uppenbart ogrundade rättsprocesser eller rättegångsmissbruk. Direktivet gäller civilrättsliga munkavleprocesser med gränsöverskridande implikationer.

Skyddsåtgärderna har utformats för att nå en balans mellan tillgång till rättslig prövning, rätten till integritet samt skydd av yttrande- och informationsfriheten.

Förslaget gör det möjligt för domstolar att avvisa en talan mot journalister och människorättsförsvarare i ett tidigt skede om den är uppenbart ogrundad. Förslaget omfattar även flera olika processrättsliga skyddsregler och rättsmedel, såsom ersättning för materiell och ideell skada och avskräckande böter för att förhindra rättegångsmissbruk.

I dag utfärdar EU-kommissionen även en rekommendation som kompletterar direktivet. I rekommendationen uppmuntras medlemsländerna bland annat att säkerställa att även de nationella rättsliga ramarna innehåller nödvändiga skyddsåtgärder, liknande dem på EU-nivå, för att hantera inhemska munkavleprocesser i alla processer, inte enbart i civilrättsliga processer. I rekommendationen uppmuntras medlemsländerna även att vidta en rad andra åtgärder, bland annat vad gäller utbildning informationskampanjer, för att motverka munkavleprocesser.

Strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt, så kallade munkavleprocesser, är ett sätt att trakassera journalister och människorättsförsvarare för att hindra dem från att yttra sig eller bestraffa dem för att de har yttrat sig i frågor av allmänt samhällsintresse.

Vad händer nu?

Det föreslagna direktivet skickas nu vidare till Europaparlamentet och rådet för förhandlingar och antagande, innan det kan bli EU-lagstiftning.

Kommissionens rekommendation är direkt tillämplig. Medlemsländerna kommer att behöva rapportera om genomförandet till kommissionen 18 månader efter antagandet av rekommendationen.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_2652    

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
27 april 2022
Upphovsman
Representationen i Finland