Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli22. helmikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio pyrkii parantamaan siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden välistä vuorovaikutusta

Komissio esittää tänään siviili-, puolustus- ja avaruusteollisuuden välisiä synergioita koskevan toimintasuunnitelman, jolla tuetaan EU:n teollisuutta ja vahvistetaan sen teknologista johtajuutta. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon...

Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager toteaa, että maailmanlaajuinen kilpailu teknologiajohtajuudesta kiihtyy. ”Toimintasuunnitelmalla on siksi kaksi tavoitetta: vahvistaa edelleen Euroopan teknologista etuasemaa ja tukea sen teollista perustaa. Tämä suunnitelma on jotain aivan uutta. Se otetaan käyttöön nyt, kun EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä lisätään ensimmäistä kertaa merkittävästi investointeja puolustusteknologiaan tai siihen liittyvään siviilikäyttöön. Tässä suunnitelmassa esitetään myös täysin uusi prosessi, jonka avulla innovaatiot voidaan suunnitella niin, että niitä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin puolustus-, avaruus- ja siviilialoilla.”

Toimintasuunnitelman avulla voidaan vahvistaa eurooppalaista innovointia tutkimalla ja hyödyntämällä teknologioiden läpimurtopotentiaalia puolustus-, avaruus- ja siviilikäytön rajapinnoissa. Tähän kuuluvat muun muassa pilvipalvelut, sekä kyber-, kvantti- ja tekoäly.

Toimintasuunnitelmalla pyritään siihen, että EU:n tutkimus- ja kehitysrahoituksesta, myös puolustuksen ja avaruuden aloilla, on taloudellista ja teknologista hyötyä kaikille eurooppalaisille.

Lisäksi toimintasuunnitelmalla halutaan helpottaa siviiliteollisuuden tutkimussaavutusten ja siviililähtöisen innovoinnin käyttöä Euroopan puolustusyhteistyöhankkeissa.

Komissio toteuttaa toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisia kohdennettuja toimia, joiden tarkoituksena on muun muassa tukea innovointia koko EU:n laajuisesti startup- ja pk-yrityksissä sekä tutkimus- ja teknologiaorganisaatioissa. Toimiin kuuluu esimerkiksi innovaatiohautomoverkoston perustaminen.

Toimilla käynnistetään myös kehitystyö kolmessa lippulaivahankkeessa, joista voi tulla käänteentekeviä: drooniteknologiat, turvatut satelliittipohjaiset yhteydet ja avaruusliikenteen hallinta.

Vaikka uusi toimintasuunnitelma koskee ainoastaan EU:n ohjelmia ja välineitä, se voi myös synnyttää vastaavanlaista myönteistä synergiaa kansallisella tasolla, koska jäsenmaat osallistuvat EU-hankkeiden rahoitukseen.

Transatlanttinen kumppanuus ja yhteistyö muiden samanmielisten maiden kanssa voivat tukea EU:n toimia tällä alalla.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_651

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
22. helmikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto