Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli11. toukokuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 4 min

Komissio palkitsi Tampereen parhaasta kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmasta

Tampere SUMP
Copyright Laura Vanzo / Visit Tampere

Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma on yksi tapa, jolla Euroopan komissio tukee kaupunkeja niiden liikennejärjestelmien kehittämisessä fiksummiksi. Vuosittain järjestettävän Euroopan liikkujan viikon aikana jaetaan neljä tunnustusta, joista yksi meni tänä vuonna Tampereelle.

Noin 70 prosenttia eurooppalaisista ja suomalaisista asuu kaupunkialueilla. Kun kaupungit kasvavat edelleen, myös liikenne niiden sisällä lisääntyy. Sen vuoksi liikkumiseen tarvitaan nykyistä vähäpäästöisempiä ratkaisuja, jotka vievät vähemmän tilaa kaupungissa.

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa Eurooppalaisen kaupunkiliikenteen kehyksen – aloitteen, jonka tavoitteena on vastata haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi ilman pilaantumiseen, ruuhkiin, liikenteen käyttömahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen. Tällä kaupunkiliikennepaketilla komissio pyrkii parantamaan julkisen liikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja päästöttömän kaupunkilogistiikan edellytyksiä yhteiseurooppalaisella keinovalikoimalla.

Osana kaupunkiliikenteen kehystä Euroopan komissio suosittelee eurooppalaisia kaupunkeja laatimaan niin sanotun kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan). Sen laatiminen tarjoaa kaupungille mallin, jonka avulla se voi luoda kattavan käsityksen liikkumisen kokonaisuudesta kaupungissa. Tehokkaan ja puhtaan liikennejärjestelmän lisäksi mallissa huomioidaan esimerkiksi esteettömyys sekä muut haasteet, joita ihmiset voivat kohdata käyttäessään eri liikennemuotoja. Lisäksi malli, kuten myös tuore kaupunkiliikenteen kehys ylipäätään, huomioivat liikkumisen terveysvaikutukset: esimerkiksi kävely ja pyöräily vievät kaupungissa vähän tilaa eivätkä aiheuta päästöjä. Ne ovat myös terveydelle hyödyllisiä.

Tampereella Euroopan paras kaupunkiliikenteen suunnitelma – kokonaisvaltainen lähestymistapa toi voiton

Euroopan komissio palkitsee vuosittain yhden kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman. Tänä vuonna palkinnon sai Tampere, joka laati suunnitelmansa vuonna 2021.

Mikä tekee Tampereen suunnitelmasta erityisen?

Tampereen SUMP-suunnitelmassa valintalautakunnan huomion kiinnitti lähestymistapa, joka pyrkii mahdollistamaan terveellisten, turvallisten ja ympäristöystävällisten liikkumisvalintojen tekemisen. Lautakunnan mukaan Tampere ottaa kaupunkiliikkumisen eri ulottuvuuksia hyvin kattavasti huomioon: suunnitelmassa on arvioitu liikkuvuuskampanjoiden vaikutuksia kaupunkilaisiin, ja lisäksi siinä käsitellään muun muassa vähähiilistä liikkumista, liikenneturvallisuutta, haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, älykkäitä liikenneratkaisuja ja saavutettavuutta.

Osana suunnitelmaansa Tampere erittelee toimenpiteitä, joiden avulla kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen osuutta tehdyistä matkoista pyritään kasvattamaan. Se tarkastelee esimerkiksi sitä, millaiset eri tekijät liikkumispäätöksiin vaikuttavat kunkin kaupunkilaisen kohdalla. Suunnitelma esittelee myös käytännön mittariston ja kriteerejä, joilla osa-alueiden toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan. Suunnitelmaa valmisteltiin muun muassa Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueella, asukaskyselyissä ja -työpajoissa, nuorisovaltuustossa ja vammaisneuvostossa.

”Viime vuosi oli Tampereella kestävän kehittämisen huippuvuosi, ja se on huomattu kansainvälisestikin. Ratikkaliikenne käynnistyi, lähijunaliikenne alkoi Tesomalla, Hämeenkadun remontti valmistui ja pyöräliikenteeseen tehtiin merkittäviä panostuksia. Tunnustus on hieno kiitos kaupungille ja kaikille kestävää kaupunkia rakentaville yhteistyötahoille. Tampereen työstä on syytä olla ylpeä. Tekemistä on vielä paljon, mutta välillä on hyvä myös pysähtyä iloitsemaan jo saavutetusta”, Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueesta vastaava apulaispormestari Aleksi Jäntti sanoo.

Liikkujan viikko kannustaa fiksuun liikkumiseen ja palkitsee hyvästä kehittämisestä

Suunnitelmapalkinto jaettiin osana Euroopan liikkujan viikkoa. Paras kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma palkittiin tänä vuonna kymmenettä kertaa. Kilpailun finalistikolmikkoon pääsivät tänä vuonna Tampereen lisäksi Madrid Espanjassa ja Etelä-Mitrovica Kosovossa.

SUMP-palkinnon lisäksi liikkujan viikolla jaetaan myös kolme muuta palkintoa. Liikenneturvallisuuden kehittäjän palkinnon voitti Rethymnon Kreikassa. Siellä liikenneturvallisuutta lähestytään kolmen pilarin kautta, joita ovat julkisen liikenteen järjestelmän parantaminen, liikennekäyttäytymisen muuttaminen monipuolisten toimien avulla sekä yhteistyön parantaminen paikallisten sidosryhmien kanssa.

Pienten kaupunkien palkinnon sai puolestaan Valongo Portugalissa. Se on innostanut asukkaitaan edistämään vastuullista liikkumista erittäin monipuolisella, erityisesti kouluissa järjestetyllä toiminnalla. Lisäksi Valongossa on kattava infrastruktuuri eri liikkumismuodoille sekä aloitteita, jotka keskittyvät kävelyyn, pyöräilyyn, julkiseen liikenteeseen, tieturvallisuutteen, saavutettavuuteen ja puhtaampiin liikennevälineisiin.

Suurten kaupunkien palkinnon voittaja, Kassel Saksassa, on edistänyt vastuullista kaupunkiliikennettä Euroopan liikkujan viikon aikana esimerkiksi saavutettavilla kävely- ja pyöräilykierroksilla sekä aarrejahdilla. Lisäksi Kassel on esimerkiksi uudistanut hiljattain kaksi vilkasta tietä pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi.

Euroopan liikennekomissaari Adina Văleanin mukaan kaikki tänä vuonna palkitut kaupungit ovat kehittäneet konkreettisia ja innovatiivisia ratkaisuja liikennepäästöihin, meluun ja ruuhkiin. Palkintojen jakamisen yhteydessä hän korosti, kuinka uusi eurooppalaisen kaupunkiliikenteen kehys tukee paremmin vastuullisen kaupunkiliikkumisen suunnittelua sekä asettaa julkisen liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osaksi niitä työkaluja, joiden avulla paikalliset viranomaiset parantavat ihmisten arkea.

Liikkujan viikko on Euroopan komission kampanja, joka kannustaa aktiiviseen liikkumiseen, julkisen liikenteen käyttämiseen ja muihin puhtaisiin ja fiksuihin matkustusmuotoihin. Liikkujan viikko näkyy esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa sekä kuntien ja järjestöjen järjestäminä pyöräily- ja kotiseuturetkinä tai liikkumisen ympäristö- ja terveysvaikutuksia käsittelevinä tietoiskuina. Viikko huipentuu auton vapaapäivään, jolloin esimerkiksi usea suomalainen kunta tarjoaa joukkoliikenteen matkoja ilmaiseksi.

Liikkujan viikkoa on vietetty Suomessa vuodesta 2003 alkaen, auton vapaapäivää vuodesta 2000. Alun perin Ranskasta lähtenyt auton vapaapäivä levisi Euroopan rajojen ulkopuolelle jo vuonna 2001, jolloin siihen osallistui yli tuhat kaupunkia.

Tiedot

Julkaisupäivä
11. toukokuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto