Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké18 april 2023Representationen i Finland

EU-kommissionen efterlyser massiva insatser för digital utbildning och digitala färdigheter

Komissio painottaa voimakkaasti digitaalisen koulutuksen mahdollistamista ja digitaalisten taitojen tarjoamista

I dag antar EU-kommissionen inom ramen för Europaåret för kompetens två förslag till rekommendation för att EU:s medlemsländer och utbildningssektorn ska kunna erbjuda alla européer inkluderande och tillgänglig digital utbildning av god kvalitet. Syftet är att utveckla européernas digitala färdigheter.

I förslagen behandlas två viktiga gemensamma utmaningar som kommissionen och EU-länderna har identifierat, nämligen 1) avsaknaden av ett myndighetsövergripande tillvägagångssätt för digital utbildning och 2) svårigheterna med att ge människor nödvändig digital kompetens.

Stärka de viktigaste möjliggörande faktorerna

Trots många framsteg och flera utmärkta exempel på innovation har de gemensamma insatserna hittills inte lett till en digital omställning av utbildningssystemen. Alla EU-länder har fortfarande svårt att få fram tillräckliga investeringar i infrastruktur för digital utbildning, utrustning och innehåll för digital utbildning, digital fortbildning för lärare och annan personal samt uppföljning och utvärdering av strategierna för digital utbildning.

I förslaget till rådets rekommendation om de viktigaste möjliggörande faktorerna för framgångsrik digital utbildning uppmanas alla EU-länder att ge allmän tillgång till inkluderande digital utbildning av god kvalitet och att ta itu med den digitala klyfta som har blivit ännu tydligare under och efter coronakrisen. Det målet kan uppnås genom att en enhetlig ram för investeringar, styrning och lärarutbildning för effektiv och inkluderande digital utbildning skapas.

Bättre undervisning i digitala färdigheter

Den andra gemensamma utmaningen rör de nationella utbildningssystemens förmåga att hantera det faktum att olika befolkningsgrupper har olika nivåer av digitala färdigheter. I förslaget till rådets rekommendation om att förbättra digitala färdigheter i utbildningen behandlas varje nivå i utbildningen.

Medlemsländerna uppmanas att tidigt börja arbeta med digitala färdigheter på ett enhetligt sätt på alla utbildningsnivåer. Detta kan göras genom att man fastställer stegvisa mål och gör riktade insatser för vissa prioriterade grupper eller grupper som är svåra att nå.

I förslaget uppmanas medlemsländerna att stödja högkvalitativ informatik i skolorna, integrera utveckling av digitala färdigheter i vuxenutbildningen och åtgärda brister i it-yrken genom inkluderande strategier.

EU-kommissionen är beredd att stödja genomförandet av båda förslagen genom att underlätta ömsesidigt lärande och utbyten mellan medlemsländerna och alla berörda parter genom olika EU-instrument, till exempel instrumentet för tekniskt stöd.

EU-kommissionen främjar också digital utbildning och digitala färdigheter genom samarbete inom den europeiska plattformen för digital utbildning och genom EU-finansiering, till exempel Erasmus+ och programmet för ett digitalt Europa, Fonden för rättsvis omställning, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+ och faciliteten för återhämtning och resiliens, Horisont Europa och instrumentet Europa i världen.

Ett pilotprojekt för det europeiska intyget om digitala färdigheter

En av EU-kommissionens viktigaste insatser blir att underlätta erkännandet av digitala färdigheter. För detta ändamål kommer kommissionen tillsammans med flera medlemsländer att genomföra ett pilotprojekt för det europeiska intyget om digitala färdigheter. Intyget ska stärka förtroendet för certifieringen av digitala färdigheter i hela EU.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_2246      

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 april 2023
Upphovsman
Representationen i Finland