Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel7 september 2020Representationen i Finland

Kommissionen deltar i samarbete för att förbättra integreringen av migranter och flyktingar på arbetsmarknaden

Kommissionen, fackförbund, handelskammare och arbetsgivarorganisationer blåser i dag nytt liv i sitt samarbete för att förbättra integreringen av migranter och flyktingar på arbetsmarknaden. I dagens gemensamma uttalande tar de upp områden som kommer...

Genom det europeiska partnerskapet för integration, som undertecknades 2017, gick kommissionen, arbetsmarknadens parter och ekonomiska aktörer samman för att främja integrering av flyktingar på arbetsmarknaden.

Enligt Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor, är det viktigt att bättre ta tillvara flyktingars och migranters kvalifikationer och potential för att göra våra arbetsmarknader mer inkluderande och bidra till välstånd och sammanhållning i det europeiska samhället. Johansson påpekar att de senaste månaderna har visat att migranter som arbetstagare och företagare har kvalifikationer och förmågor som kan bidra till EU:s ekonomiska återhämtning. ”I dag förnyar vi vårt åtagande att stödja arbetsgivarorganisationer, fackförbund och handelskammare i deras arbete för flyktingar och vi är öppna för att utöka vårt samarbete ytterligare, till exempel när det gäller arbetskraftsmigration”, konstaterar Johansson.

Kommissionen har sedan det europeiska partnerskapet för integration lanserades för tre år sedan finansierat projekt som genomförs av arbetsmarknadens parter och näringslivsorganisationer för att främja integreringen av flyktingar på arbetsmarknaden.

Samarbetsparterna har kommit överens om att inrikta det framtida arbetet på tre områden – för det första att koppla ihop parter i ekonomin och samhället som kan bidra till integrering på arbetsmarknaden, för det andra att stödja företagande, och för det tredje att göra det lättare att identifiera, bedöma och validera kvalifikationer.

Kommissionen, arbetsmarknadens parter och de ekonomiska aktörerna kommer samtidigt att se över hur de kan utvidga sin dialog och sitt framtida samarbete när det gäller arbetskraftsmigration på ett sätt som är i linje med målen för den nya kompetensagendan för Europa och den kommande nya migrations- och asylpakten. Fokus kan här ligga på att förbättra kanalerna för arbetskraftsmigration så att den bättre möter EU:s föränderliga behov.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1561

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
7 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland