Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli13. marraskuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio lisää kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia

Euroopan komissio käynnisti tänään uuden kuluttaja-asioiden toimintaohjelman, jolla lisätään eurooppalaisten kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia siirryttäessä vihreään ja digitaaliseen talouteen. Toimintaohjelmassa käsitellään myös sitä, miten...

Oikeus- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Didier Reynders totesi, että eurooppalaiset kuluttajat ovat globaalin muutoksen keskiössä. ”Heidän toimillaan voi olla merkittävä vaikutus. Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia on parannettava, jotta he voivat tehdä kestäviä valintoja ja olla varmoja siitä, että heidän oikeuksiaan suojellaan kaikissa olosuhteissa. Uudessa toimintaohjelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla edistetään oikeudenmukaista digitaalista ja vihreää yhteiskuntaa, ja otetaan huomioon, että kuluttajien käyttäytyminen ylittää yksittäisten jäsenvaltioiden rajat.”

Uudessa kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa esitetään EU:n kuluttajapolitiikkaa vuosina 2020–2025 kuvaava visio. Siinä keskitytään viiteen keskeiseen painopistealueeseen. Näitä ovat vihreä siirtymä, digitalisaatio, kuluttajaoikeuksien tehokas täytäntöönpano, tiettyjen kuluttajaryhmien erityistarpeet ja kansainvälinen yhteistyö.

Komissio pyrkii muun muassa varmistamaan, että EU:n markkinoilla on kuluttajien saatavilla kestäviä tuotteita ja että kuluttajat saavat tuotteista paremmin tietoa, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Vihreään talouteen siirtymisessä tarvitaan yrityksiä, minkä vuoksi komissio kannustaa talouden toimijoita tukemaan kestävää kulutusta tavalla, joka ylittää lainsäädännön vaatimukset.

Komissio haluaa myös puuttua sellaisiin verkkokaupan käytäntöihin, joissa ei oteta huomioon kuluttajien oikeutta tehdä tietoon perustuvia valintoja tai vääristetään muulla tavoin heidän päätöksentekoprosessejaan, kuten piilomainontaan.

Jotta kuluttajien etuja voitaisiin suojata digitaalitaloutta koskevan sääntelyn yhteydessä, komissio aikoo tarkistaa tuoteturvallisuutta koskevaa direktiiviä samoin kuin kulutusluottoja ja rahoituspalvelujen myyntiä koskevia direktiivejä.

Kuluttajien oikeuksien täytäntöönpano on EU-maiden vastuulla, mutta komissiolla on sitä koordinoiva ja tukeva tehtävä. Komissio avustaa EU-maita kuluttajalainsäädännön oikea-aikaisessa täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanon valvonnassa.

Yhteistyöstä kansainvälisten kumppaneiden kanssa on tullut ratkaisevan tärkeää. Komissio muun muassa laatii vuonna 2021 Kiinan kanssa toimintasuunnitelman verkossa myytävien tuotteiden turvallisuuden parantamiseksi.

Torjuakseen kuluttajiin kohdistuvia huijauksia komissio tekee edelleen yhteistyötä kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston kanssa sekä käy vuoropuhelua verkkoalustojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Komissio aikoo analysoida koronaviruskriisin pitkän aikavälin vaikutuksia eurooppalaisten kulutustottumuksiin ja käyttää analyysiä perustana tuleville poliittisille aloitteille.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2069

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
13. marraskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto