Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli12. kesäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio kerää näkemyksiä digipalveluja koskevasta lainsäädäntöpaketista

Komissio on tänään käynnistänyt digitaalisia palveluja koskevan julkisen kuulemisen. Kuulemisessa kerätään näkemyksiä digitaalisiin palveluihin liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista Euroopan sisämarkkinoilla. Tuloksia hyödynnetään tulevien...

Digitaalisten palvelujen sisämarkkinat ovat vaarassa pirstaloitua, minkä vuoksi niitä koskevat säännökset on saatettava ajan tasalle.

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen, jossa se kerää näkemyksiä digipalveluja koskevien lainsäädäntöehdotustensa laadintaa varten.

Tästä keskeisestä lainsäädäntöpaketista ilmoitettiin komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin poliittisessa ohjelmassa ja komission 19. helmikuuta 2020 antamassa tiedonannossa ”Euroopan digitaalista tulevaisuutta rakentamassa”.

Kuuleminen kattaa laajan joukon aiheita, kuten verkon turvallisuus, sananvapaus, oikeudenmukaisuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset digitaalitaloudessa.

Kuulemisessa keskitytään kahteen osa-alueeseen, joista komissio ilmoitti osana digitaalisia palveluja koskevaa lainsäädäntöpakettia.

Ensimmäinen osa-alue liittyy sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin perustekijöihin.

Näitä ovat erityisesti vapaus tarjota digitaalisia palveluja EU:n sisämarkkinoilla sijoittautumispaikkaa koskevien sääntöjen mukaisesti sekä laaja vastuunrajoitus, joka koskee käyttäjien tuottamaa sisältöä.

Toinen osa-alue koskee tasapuolisia toimintaedellytyksiä Euroopan digitaalisilla markkinoilla, joilla tällä hetkellä muutamat suuret verkkoalustat toimivat portinvartijoina.

Tarkoituksena on tarkastella sääntöjä, joilla puututaan markkinoiden epätasapainoon ja varmistetaan, että kuluttajilla on mahdollisimman laajat valinnanmahdollisuudet ja että digitaalisten palvelujen sisämarkkinat säilyvät kilpailtuina ja avoimina innovaatioille.

Kuuleminen on avoinna 8. syyskuuta saakka.

Komissio pyytää samassa yhteydessä näkemyksiä myös muista verkkoalustaympäristöön liittyvistä uusista kysymyksistä, joita ei odoteta käsiteltävän suoraan digitaalisia palveluja koskevassa lainsäädäntöpaketissa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_962

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
12. kesäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto