Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel16 september 2021Representationen i Finland

Kommissionen vill förbättra journalisternas säkerhet i EU

Som kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen lägger kommissionen i dag fram sin allra första rekommendation om att stärka journalisters och andra mediearbetares säkerhet.

Journalister har utsatts för allt fler attacker under de senaste åren och i de mest tragiska fallen har journalister till och med mördats. Coronakrisen har gjort deras arbete ännu svårare, med sänkta inkomster, särskilt för frilansare, och begränsat tillträde till lokaler.

För att vända den här trenden har EU-kommissionen tagit fram åtgärder som medlemsländerna ska vidta för att skydda journalisterna – både offline och online. Medlemsländerna rekommenderas bland annat att inrätta oberoende nationella stödtjänster, som ska erbjuda hjälplinjer, juridisk rådgivning, psykologstöd och skyddat boende för journalister och andra mediearbetare som utsätts för hot. I rekommendationen efterlyses också bättre skydd för journalister vid demonstrationer, ökad säkerhet på nätet och särskilt stöd till kvinnliga journalister.

Medlemsländerna kan få EU-finansiering för genomförandet av rekommendationen genom flera program och projekt, bland annat för utbildning av domare, poliser och journalister. EU samfinansierar också en europeisk snabbinsatsmekanism under ledning av Europeiska centrumet för press- och mediefrihet i Leipzig i Tyskland.

I dag utlyser kommissionen också en ny inbjudan att lämna in förslag om mediefrihet och undersökande journalistik. Det har avsatts närmare 4 miljoner euro i EU-finansiering för detta initiativ. Initiativet kommer att stödja två separata åtgärder: den europeiska mekanismen för insatser mot kränkningar av press- och mediefriheten och nödhjälpsfonden för undersökande journalister och mediaorganisationer för att trygga mediefriheten i EU.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_4632

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
16 september 2021
Upphovsman
Representationen i Finland