Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote12. lokakuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio käynnistää Euroopan osaamisen teemavuoden valmistelut

Osaaminen

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti vuoden 2022 unionin tilaa koskevassa puheessaan, että vuodesta 2023 tehtäisiin Euroopan osaamisen teemavuosi. Tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyä, kohdentaa investointeja paremmin, tehdä yhteistyötä yritysten kanssa, sovittaa yhteen yritysten tarpeet ja ihmisten toiveet sekä houkutella osaajia Eurooppaan. Komissio on tänään  antanut ehdotuksensa vuoden 2023 nimeämisestä Euroopan osaamisen teemavuodeksi.

Vihreä ja digitaalinen siirtymä avaavat uusia mahdollisuuksia ihmisille ja EU:n taloudelle. Jos ihmisillä on tarvittavat taidot, he voivat selviytyä työmarkkinoiden muutoksista ja osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan ja demokratiaan. Näin varmistetaan, että ketään ei jätetä jälkeen ja että talouden elpyminen sekä vihreä ja digitaalinen siirtymä ovat sosiaalisesti tasapuolisia ja oikeudenmukaisia. Työvoima, jolla on tarvittava osaaminen, edistää myös kestävää kasvua, lisää innovointia ja parantaa yritysten kilpailukykyä.

Yli kolmella neljäsosalla EU:n yrityksistä on tälläkin hetkellä vaikeuksia löytää työntekijöitä, joilla on tarvittavat taidot, ja Eurostatin tuoreimpien tietojen mukaan vain 37 prosenttia aikuisista osallistuu koulutukseen säännöllisesti. Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi osoittaa, että neljällä kymmenestä aikuisesta ja joka kolmannella Euroopassa työskentelevistä ei ole digitaalisia perustaitoja.

Jo vuonna 2021 esiintyi työvoimapulaa 28 ammatissa, jotka vaihtelivat rakentamisesta ja terveydenhuollosta insinööritieteiseen ja tietotekniikkaan. Tämä osoittaa, että niin korkean kuin matalan osaamistason työntekijöiden kysyntä on kasvussa. Lisäksi vain harvat naiset työskentelevät teknologia-alalla ja opiskelevat alaa: naisia on vain yksi kuudesta tietotekniikan asiantuntijasta ja yksi kolmesta STEM-alan (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) tutkinnon suorittaneesta.

Euroopan osaamisen teemavuosi – edistetään kilpailukykyä, osallistumista ja taitoja

Komission ehdottamalla Euroopan osaamisen teemavuodella annetaan – yhteistyössä Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten, julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, kauppa- ja teollisuuskamarien, koulutuksen tarjoajien sekä työntekijöiden ja yritysten kanssa – elinikäiselle oppimiselle uutta pontta seuraavilla toimilla:

  • Edistetään investointeja koulutukseen ja osaamisen parantamiseen
  • Varmistetaan, että osaaminen vastaa työmarkkinoiden tarpeita
  • Sovitetaan ihmisten toiveet ja taidot yhteen työmarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien kanssa
  • Houkutellaan kolmansista maista tulevia ihmisiä, joilla on EU:n tarvitsemaa osaamista

Jäsenvaltioiden odotetaan nimittävän Euroopan osaamisen teemavuotta varten kansallisen koordinaattorin.

Lue lisää laajemmasta tiedotteesta. Siinä on muun muassa lueteltu EU:n aloitteet, joilla tuetaan osaamisen kehittämistä sekä EU:n rahoitus ja apu osaamiseen investoimiseksi:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_6086

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
12. lokakuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto