Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli3. heinäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio investoi innovatiivisiin puhtaan teknologian hankkeisiin

Innovaatiorahaston avulla edistetään vihreää elpymistä rahoittamalla läpimurtoteknologioita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, energiaintensiivisiin toimialoihin, energian varastointiin sekä hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja...

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans katsoo ehdotuspyynnön tulevan juuri oikeaan aikaan. ”EU investoi miljardi euroa lupaaviin markkinavalmiisiin hankkeisiin, kuten puhtaaseen vetyyn tai muihin vähähiilisiin ratkaisuihin energiaintensiivisille teollisuudenaloille, kuten teräs-, sementti- ja kemianteollisuudelle. Tuemme myös energian varastointia, energiaverkkoratkaisuja sekä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Nämä mittavat investoinnit auttavat käynnistämään EU:n talouden uudelleen ja saamaan aikaan vihreän elpymisen, joka johtaa ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä.”

Vuosina 2020–2030 innovaatiorahaston kautta myönnetään noin 10 miljardia euroa. Rahat saadaan EU:n päästökauppajärjestelmän mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta ja innovaatiorahaston edeltäjän, NER300-ohjelman, jakamattomista tuloista.

Ensimmäisen pyynnön perusteella myönnetään miljardi euroa avustuksina suurille puhtaan teknologian hankkeille, jotta ne voivat selviytyä kaupallistamiseen ja laajamittaiseen demonstrointiin liittyvistä riskeistä. Tuki auttaa uusia teknologioita pääsemään markkinoille.

Lupaaville hankkeille, jotka eivät ole vielä valmiita markkinoille, varataan erillinen 8 miljoonan euron määräraha hankekehitystukea varten.

Rahoitusta voidaan myöntää tukikelpoisten alojen hankkeisiin, jotka toteutetaan EU-maissa, Islannissa tai Norjassa.

Varoja on mahdollista käyttää yhteistyössä muiden julkisen rahoituksen muotojen, kuten valtiontukien tai muiden EU:n rahoitusohjelmien, kanssa.

Hankkeiden arvioinnissa otetaan huomioon niiden mahdollisuudet välttää kasvihuonekaasupäästöjä, niiden innovaatiopotentiaali, taloudellinen ja tekninen kypsyys sekä laajentamismahdollisuudet ja kustannustehokkuus.

Hakemus on jätettävä viimeistään 29. lokakuuta 2020. Hakemuksen voi tehdä EU:n rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa, jossa on lisätietoja menettelystä kokonaisuudessaan.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1250

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
3. heinäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto