Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote21. marraskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

​​​​​​​Komissio hyväksyy Suomen 1,95 miljardin euron muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman – mukana uusi REPowerEU-luku

NextGenerationEU: Tavoitteista totta

Komissio on tänään antanut myönteisen arvion Suomen muutetusta elpymis- ja palautumissuunnitelmasta, johon on lisätty REPowerEU-luku. Suunnitelma sisältää 19 uudistusta ja 40 investointia, joiden toteuttamiseen on nyt luvassa 1,95 miljardin euron avustukset.

Suomen REPowerEU-luku koostuu kolmesta uudesta investoinnista ja yhdestä uudesta uudistuksesta, joilla pyritään saavuttamaan REPowerEU-suunnitelman tavoite tehdä Eurooppa riippumattomaksi Venäjän fossiilisista polttoaineista hyvissä ajoin ennen vuotta 2030. Nämä toimenpiteet kohdistuvat uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseen, uusiutuvaan vetyyn, teollisuuden vähähiilistämiseen ja nettonollateollisuuden arvoketjuun kohdistuviin investointeihin.

Suomen suunnitelman tarkistaminen johtuu siitä, että siihen on elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen mukaisesti lisätty REPowerEU-luku.

Lisäpontta Suomen vihreälle siirtymälle  

Muutetussa suunnitelmassa keskitytään entistä voimakkaammin vihreään siirtymään, sillä 52,3 prosenttia käytettävissä olevista varoista kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla tuetaan ilmastotavoitteita, kun alkuperäisessä suunnitelmassa vastaava osuus oli 50,3 prosenttia.

REPowerEU-luku vahvistaa Suomen suunnitelman vihreää ulottuvuutta entisestään. Lukuun sisältyvän uudistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön ympäristölupahakemusten käsittelyä varten yksi yhdistetty menettely ja perustaa tätä varten uusi valtakunnallinen viranomainen. Kolmessa uudessa investoinnissa keskitytään uusiin puhtaisiin teknologioihin energiantuotannossa ja -käytössä sekä tutkimus- ja kehitystoimiin, joilla edistetään uusiutuvan energian ratkaisuja. Lisäksi tuetaan merituulivoimahankkeen valmistelua Ahvenanmaan itsehallintoalueella.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_5917

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
21. marraskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto