Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli25. marraskuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio haluaa tehostaa datan yhteiskäyttöä

Komissio ehdottaa toimenpiteitä datan yhteiskäytön tehostamiseksi ja eurooppalaisten data-avaruuksien kehittämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää paremmin koko ajan lisääntyvän datamäärän tarjoamia mahdollisuuksia. Uudella datanhallintaa koskevalla...

Julkishallinnon, yritysten ja kansalaisten tuottaman datan määrä kasvaa jatkuvasti: vuoteen 2025 mennessä sen odotetaan viisinkertaistuneen vuodesta 2018.

Uudet säännöt mahdollistavat datan hallinnan ja auttavat kehittämään alakohtaisia eurooppalaisia data-avaruuksia, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa, kansalaisia ja yrityksiä.

Tämän vuoden helmikuussa julkaistu komission datastrategia sisälsi jo ehdotuksen yhdeksästä data-avaruudesta eri aloilla, joita olivat muun muassa teollisuus, energia, terveys ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma.

Data-avaruuksien avulla voidaan esimerkiksi edistää vihreää siirtymää parantamalla energiankulutuksen hallintaa. Lisäksi voidaan mahdollistaa yksilöllisen lääketieteellisen hoidon toteutuminen ja helpottaa julkisten palvelujen saatavuutta.

Komission tänään ehdottama datanhallintaa koskeva asetus on EU:n datastrategian ensimmäinen konkreettinen tulos.

Datanhallintaa koskevalla asetuksella luodaan datastrategian mukaisesti uudelle eurooppalaiselle datanhallinnalle perusta, joka noudattaa EU:n arvoja ja periaatteita, joihin kuuluvat muun muassa henkilötietojen suoja, kuluttajansuoja ja kilpailusäännöt.

Asetuksella säädetään muun muassa toimenpiteistä, joilla lisätään luottamusta datan yhteiskäyttöön, koska luottamuksen puute on tällä hetkellä merkittävä este ja johtaa korkeisiin kustannuksiin.

Lisäksi asetuksella säädetään toimenpiteistä, joilla helpotetaan julkisen sektorin hallussa olevan tietynlaisen datan uudelleenkäyttöä. Esimerkiksi terveysdatan uudelleenkäyttö voisi auttaa edistämään tutkimusta harvinaisten tai kroonisten sairauksien hoitokeinojen löytämiseksi.

Asetuksessa esitetään myös keinot, joilla voidaan antaa eurooppalaisille mahdollisuus valvoa tuottamansa datan käyttöä ja luovutusta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2102

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
25. marraskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto