Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 mars 2021Representationen i Finland

EU-kommissionen vill på ett samordnat sätt lätta på coronarestriktionerna

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att förbereda sig för att succesivt lätta på coronarestriktionerna när den epidemiologiska situationen tillåter. I ett meddelande som antas i dag stakar kommissionen ut vägen framåt genom gemensamma och...

I dagens meddelande uppmanas medlemsländerna att anta ett samordnat tillvägagångssätt och dessutom läggs åtgärder fram för att uppnå det gemensamma målet. Kommissionen presenterar meddelandet inför EU-ledarnas möte den 25 mars, där åtgärder som vidtagits på EU-nivå med anledning av covid-19 står på agendan.

Digitala gröna intyg

Kommissionen har i dag antagit ett lagstiftningsförslag om ett ett digitalt grönt intyg. Intyget ska utgöra ett bevis på att en person har vaccinerats mot covid-19, tillfrisknat från covid-19 eller fått ett negativt covid-19-testresultat. Syftet är att underlätta den fria rörligheten i EU.

På EU-nivå ska även en teknisk ram fastställas, som ska finnas på plats i mitten av juni. Denna ram kommer att kunna utvidgas till kompatibla intyg som utfärdas i länder utanför EU.

En europeisk ram för åtgärder mot covid-19

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) håller på att utarbeta en ram som ska hjälpa medlemsländerna att fatta beslut om införande av restriktioner. Inom ramen kommer det att fastställas olika nivåer som återspeglar den epidemiologiska situationen i varje medlemsland.

På så sätt kan man göra simuleringar som visar vilket utrymme varje medlemsland har att lätta på motåtgärderna utan att riskera att smittspridningen åter ökar. Europeiska smittskyddsmyndigheten kommer att utforma ett digitalt verktyg som tas i bruk i april för användning av medlemsländerna.

Vägledning för kompletterande provtagnings- och spårningsstrategier

Självtester för covid-19 (både svabbtester och testkit) börjar nu att komma ut på marknaden. Europeiska smittskyddsmyndigheten kommer inom kort att publicera vägledning om självtester för covid-19, med uppgifter om tillgång, klinisk prestanda jämfört med de branschledande RT-PCR-testerna, konsekvenser för rapporteringen och den epidemiologiska övervakningen samt om i vilka sammanhang de bör användas.

Kommissionen antar i dag en rekommendation som uppmanar medlemsländerna att införa övervakning av avloppsvatten för att spåra covid-19 och dess varianter och dela uppgifter med behöriga hälsomyndigheter, så att virusförekomst kan påvisas i ett tidigt stadium och kluster kan identifieras.

Investering i behandlingsmetoder

Till mitten av april planeras det en gemensam EU-strategi för behandlingsmetoder för att påskynda forskningen och tillverkningen och säkerställa snabb tillgång till värdefulla behandlingsmetoder. Mer flexibla regleringsåtgärder för behandlingar, till exempel enklare märkning, kommer att införas för att möjliggöra snabb tillgång i stor skala under pandemin.

EU:s mekanism för vaccindelning

Om EU ska kunna hitta en hållbar väg ut ur coronapandemin krävs framsteg på global nivå. Inget land och ingen region i världen kommer att undslippa covid-19 om inte viruset bekämpas på global nivå.

EU och EU:s medlemsländer fastställer en samordnad europeisk strategi för vaccindelning genom att upprätta en EU-mekanism för vaccindelning. Därigenom ska EU:s grannländer och partnerländer få hjälp att klara av pandemin. Detta är ett tillskott utöver EU:s finansiering på 2,2 miljarder euro från Team Europe (kommissionen, medlemsländerna och Europeiska investeringsbanken) i det globala Covax-initiativet.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_1184

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
17 mars 2021
Upphovsman
Representationen i Finland