Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel27 maj 2021Representationen i Finland

Kommissionen samlar in synpunkter på erkännande av föräldraskap i flera länder

Föräldraskap som fastställs i ett EU-land erkänns kanske inte i ett annat. Det kan skapa problem vid flytt eller resor till ett annat EU-land och kan sätta ett barns rättigheter till följd av föräldraskapet på spel (till exempel underhåll eller arv)...

EU-kommissionen har därför inlett ett offentligt samråd på temat ”Familjer i flera länder – erkännande av föräldraskap” och har för avsikt att ta fram ett förslag till förordning på detta område. Med det här initiativet vill vi se till att föräldraskap som slås fast i ett EU-land ska erkännas i hela EU, så att barn får behålla sina rättigheter i internationella ärenden, i synnerhet när deras familjer reser eller flyttar inom EU. Tyck till om detta senast den 25 augusti via länken nedan!

Läs mer: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12878-Familjer-i-flera-lander-erkannande-av-foraldraskap_sv

Översikt

Publiceringsdatum
27 maj 2021
Upphovsman
Representationen i Finland