Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel22 september 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kommissionen vill ha mer välfungerande flygrutter i det europeiska luftrummet

EU-kommissionen föreslår i dag en förbättring av regelverket för det gemensamma europeiska luftrummet. Målet är att modernisera förvaltningen av det europeiska luftrummet och skapa mer hållbara och välfungerande flygrutter. Detta kan bidra till att...

Den europeiska gröna given och ny teknik, såsom en ökad användning av obemannade luftfartyg, har satt digitaliseringen och utfasningen av fossila bränslen högst upp på dagordningen för EU:s luftfartspolitik. Det är dock fortfarande en stor utmaning för luftfarten att minska på utsläppen.

”Flygplanen sicksackar ibland mellan olika luftrumsblock, vilket orsakar förseningar och ökar bränsleförbrukningen”, konstaterar Adina Vălean, kommissionär med ansvar för transport. ”Ett effektivt system för flygledningstjänster innebär mer direkta rutter och mindre energiförbrukning, vilket i sin tur minskar utsläppen och flygbolagens kostnader. De föreslagna nya reglerna hjälper Europas luftfartssektor att göra framsteg vad gäller den gröna och digitala omställningen.”

Kommissionen föreslår bland annat att det europeiska nätet för flygledningstjänster och förvaltningen av detta ska förbättras för att undvika köer och otillfredsställande flygrutter.

En annan åtgärd som kommissionen föreslår är att utveckla en europeisk marknad för de datatjänster som luftfarten behöver för att förbättra flygledningstjänsterna.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1708

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
22 september 2020
Upphovsman
Representationen i Finland