Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel29 november 2022Representationen i Finland

EU-kommissionen söker sakkunniga inom datavetenskap, algoritmers utformning, algoritmrevision och andra närliggande områden till nytt europeiskt centrum – är det du?

EU careers

Har du stor erfarenhet av datavetenskap, algoritmers utformning, algoritmrevision eller andra närliggande områden? Då kan ett jobb på EU-kommissionens nya europeiska centrum för algoritmers transparens (ECAT, European Centre for Algorithmic Transparency) vara något för dig!

Rättsakten om digitala tjänster, som fastställer EU-regler för en säkrare och mer ansvarsskyldig onlinemiljö, trädde i kraft den 16 november 2022. För att stödja efterlevnaden av de nya reglerna med teknisk och vetenskaplig expertis på högsta nivå inrättar EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) ett nytt europeiskt centrum för algoritmers transparens och vill nu anställa de bästa sakkunniga på området.

Det europeiska centrumet för algoritmers transparens kommer att ha sitt huvudsäte i Sevilla (Spanien), men personal kommer även att finnas i både Bryssel (Belgien) och Ispra (Italien). Centrumet förväntas vara i full gång under det första kvartalet 2023. Tanken är att det ska bli ett nav för internationell forskning inom frågor som gäller rättsakten för digitala tjänster.

Själva rättsakten efterlyser ökad övervakning av de algoritmiska system som används av mycket stora digitala plattformar och sökmotorer. Det nyinrättade europeiska centrumet för algoritmers transparens ska bedöma huruvida algoritmernas funktionssätt är förenliga med skyldigheterna avseende hanteringen av risker i rättsakten.

JRC söker sakkunniga inom datavetenskap, algoritmers utformning, algoritmrevision och andra närliggande områden för att arbeta på det nyinrättade europeiska centrumet. Du hittar mer information om rekryteringen i länken nedan. Ansökningstiden löper ut den 9 januari 2023.

Läs mer (på engelska): https://algorithmic-transparency.ec.europa.eu/work-ecat_en

 

Översikt

Publiceringsdatum
29 november 2022
Upphovsman
Representationen i Finland