Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote15. joulukuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio esittää uutta EU:n toimintakehystä hiilestä irtautumiseksi kaasumarkkinoilla, vedyn käytön edistämiseksi ja metaanipäästöjen vähentämiseksi

Ympäristö ja ilmasto

Komissio on tänään hyväksynyt joukon lainsäädäntöehdotuksia hiilipäästöjen vähentämiseksi EU:n kaasumarkkinoilla. Tavoitteena on helpottaa uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen, kuten vedyn, käyttöönottoa ja taata energiavarmuus kaikille eurooppalaisille.

Jatkotoimina EU:n metaanistrategiaan ja kansainvälisiin sitoumuksiin komissio esittää myös ehdotuksia metaanipäästöjen vähentämiseksi energia-alalla Euroopassa ja maailmanlaajuisessa toimitusketjussamme.

EU:n energiankulutuksessa tulisi vapautua hiilestä, jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja jotta EU:sta voisi tulla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Nämä ehdotukset auttavat saavuttamaan tämän päämäärän.

Komission ehdotukset (asetus ja direktiivi) luovat tietä siirtymiselle fossiilisesta maakaasusta uusiutuviin ja vähähiilisiin kaasuihin, muun muassa biometaaniin ja vetyyn, ja vahvistavat kaasujärjestelmän häiriönsietokykyä. Yhtenä päätavoitteena on luoda markkinat vedylle, oikeanlainen ympäristö investoinneille ja edellytykset vetyjakeluverkoston kehittämiselle.

Uusilla säännöillä helpotetaan uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen pääsyä nykyiseen kaasuverkkoon, sillä säännöillä poistetaan tariffeja rajat ylittäviltä verkkojen yhteenliitännöiltä ja alennetaan tariffeja syöttöpisteissä.

Metaanipäästöjen torjunta

Komissio aikoo kaikkien aikojen ensimmäisessä energia-alan metaanipäästöjen vähentämistä koskevassa EU:n säädösehdotuksessa edellyttää, että öljy-, kaasu- ja hiilialat mittaavat metaanipäästöjä, raportoivat niistä ja todentavat ne. Esitys sisältää tiukkoja sääntöjä metaanivuotojen havaitsemiseksi ja korjaamiseksi sekä ilmakehään päästämisen ja soihdutuksen rajoittamiseksi.

Samalla esitetään myös globaaleja seurantavälineitä, joilla varmistetaan öljyn, kaasun ja kivihiilen tuonnista aiheutuvien metaanipäästöjen seurattavuus EU:ssa ja joiden pohjalta komissio voi harkita lisätoimia tulevaisuudessa.

Komissio päivitti tänään rakennusten energiatehokkuutta koskevaa direktiiviä

Komissio on tänään ehdottanut rakennusten energiatehokkuutta koskevien EU-sääntöjen yhdenmukaistamista Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa ja EU:n rakennuskannan saattamista hiilipäästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä. Komission ehdotuksen mukaan kaikkien uusien rakennusten on oltava päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen. Koska julkisella sektorilla on mahdollista toimia nopeammin, kaikkien uusien julkisten rakennusten on oltava päästöttömiä jo vuodesta 2027 alkaen.

Tällä ehdotuksella edistetään asuntojen, koulujen, sairaaloiden sekä toimisto- ja muiden rakennusten kunnostamista kaikkialla Euroopassa kasvihuonekaasupäästöjen ja energialaskujen vähentämiseksi. Samalla parannetaan miljoonien eurooppalaisten elämänlaatua. Rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin tämänpäiväisellä tarkistuksella muutetaan komission perusparannusstrategia konkreettisiksi lainsäädäntötoimiksi.

Kestävä hiilen kierto

Komissio antoi tänään myös tiedonannon ”Kestävä hiilen kierto”, jossa esitetään, kuinka hiilen poistamista ilmakehästä voidaan lisätä. Tiedonannossa esitetään lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia hiiltä sitovan viljelyn tukemiseksi ja tämän ympäristöä ja ilmastoa säästävän liiketoimintamallin parantamiseksi. Tarkoituksena on, että maan käytöstä hiilen sidontaan ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun saisi nykyistä paremman korvauksen. Hiiltä sitovan viljelyn aloitteiden myötä on määrä varastoida 42 miljoonaa tonnia hiilidioksidia osana Euroopan luonnollisia hiilinieluja vuoteen 2030 mennessä.

Hiilidioksidipäästöjen vaikutusten tasapainottamiseksi EU:n on vähennettävä roimasti riippuvuuttaan fossiilisesta hiilestä, lisättävä hiiltä yhä enemmän luontoon sitovaa viljelyä ja edistettävä teollisia ratkaisuja hiilen poistamiseksi ja kierrättämiseksi kestävällä ja todennettavalla tavalla.

Lisätietoa laajemmissa tiedotteissa (suomenkieliset tekstit päivittyvät sivuille myöhemmin):

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6682

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6683

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6687   

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
15. joulukuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto