Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli25. maaliskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio esittää toimia luomualan kehittämiseksi

Euroopan komissio on tänään esittänyt toimintasuunnitelmansa luomualan kehittämiseksi. Suunnitelmalla pyritään edistämään luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, kasvattamaan luomutuotantoon käytettävän maatalousmaan osuus 25 prosenttiin vuoteen 2030...

Luomutuotannolla on useita merkittäviä etuja perinteiseen tuotantoon nähden: luonnonmukaisesti viljellyillä pelloilla luonnon monimuotoisuus on kolmanneksen korkeampi, luonnonmukaisesti kasvatetut eläimet voivat paremmin ja niiden kasvatuksessa käytetään vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on suuremmat tulot ja luomutilojen elpymiskyky on parempi. Lisäksi kuluttajat voivat luottaa tuotteisiin EU:n luomutunnuksen ansiosta.

Toimintasuunnitelmassa esitetään useita konkreettisia toimia kysynnän lisäämiseksi, kuluttajien luottamuksen säilyttämiseksi ja luomuruuan saatavuuden parantamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi tiedottaminen, menekinedistäminen, luomutuotteiden käytön lisääminen julkisten hankintojen kautta ja luomutuotteiden jakelun lisääminen EU:n koulujakelujärjestelmässä. Lisäksi toimilla pyritään ehkäisemään petoksia, lisäämään kuluttajien luottamusta ja parantamaan luomutuotteiden jäljitettävyyttä.

Tällä hetkellä EU:n maatalousmaasta käytetään noin 8,5 prosenttia luomuviljelyyn. Nykyisellä tahdilla tämä osuus kasvaa vuoteen 2030 mennessä 15–18 prosenttiin. Toimintasuunnitelmassa esitetyillä keinoilla kasvua voidaan nopeuttaa siten, että saavutetaan 25 prosentin tavoite.

Vaikka toimintasuunnitelmassa keskitytään suurelta osin kulutuksen lisäämiseen, luomutuotantoon siirtymistä edistävänä keskeisenä välineenä on edelleen yhteinen maatalouspolitiikka.

Toimintasuunnitelmassa todetaan myös, että vaikka luonnonmukainen vesiviljely on edelleen melko uusi ala, sillä on merkittäviä kasvumahdollisuuksia. EU:n vesiviljelyalan kestävää kehitystä koskevilla tulevilla EU:n suuntaviivoilla kannustetaan lisäämään luonnonmukaista tuotantoa myös tällä alalla.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on myös parantaa edelleen luomutuotannon kestävyyttä. Tavoitteen saavuttamiseksi pyritään parantamaan eläinten hyvinvointia, varmistamaan luonnonmukaisten siementen saatavuus, pienentämään alan hiilijalanjälkeä ja minimoimaan muovin, veden ja energian käyttö.

Komissio kannustaa jäsenmaita laatimaan luomutuotantoa koskevat kansalliset toimintasuunnitelmat luomuviljelyn edistämiseksi.

Luomualan kehittämistä koskeva toimintasuunnitelma on toukokuussa 2020 Pellolta pöytään -strategiassa ja biodiversiteettistrategiassa ilmoitettu aloite. Kyseiset strategiat esiteltiin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä, ja niiden tarkoitus on mahdollistaa siirtyminen kestävämpiin elintarvikejärjestelmiin ja puuttua biodiversiteetin köyhtymisen keskeisiin syihin.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1275

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
25. maaliskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto