Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli24. marraskuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio esittää kotouttamista ja osallisuutta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää tänään kotouttamista ja osallisuutta koskevan toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2027. Siinä otetaan huomioon maahanmuuttajien merkittävä rooli EU:ssa ja puututaan esteisiin, jotka voivat hankaloittaa maahanmuuttajataustaisten...

Tänä päivänä EU:ssa asuvista ihmisistä noin 34 miljoonaa on syntynyt EU:n ulkopuolella ja 10 prosentilla EU:ssa syntyneistä nuorista (15–34-vuotiaista) ainakin toinen vanhemmista on syntynyt ulkomailla. Maahanmuuttajilla ja maahanmuuttajataustaisilla EU:n kansalaisilla on tärkeä rooli eurooppalaisessa yhteiskunnassa ja EU:n talouden eri aloilla.

Kuten komission äskettäin ehdottamassa uudessa maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksessa korostetaan, onnistunut kotouttamis- ja osallistamispolitiikka on olennainen osa hyvin hallinnoitua ja tehokasta muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa.

EU-maiden hallitukset ovat ensisijaisesti vastuussa sosiaalipoliittisten toimien laatimisesta ja toteuttamisesta. EU:lla on kuitenkin tärkeä rooli jäsenvaltioiden tukemisessa. Se antaa tarvittavaa rahoitusta ja ohjeistusta.

EU rahoittaa muun muassa osallistavaa koulutusta varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen asti. Tässä keskitytään erityisesti tutkintojen tunnustamisen helpottamiseen ja kieltenoppimiseen.

Maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja osaamisen tunnustamiseksi komissio tekee yhteistyötä työmarkkina- ja talouselämän osapuolten kanssa. Näin voidaan parantaa integroitumista työmarkkinoille, tukea yrittäjyyttä ja helpottaa työnantajien mahdollisuuksia arvioida osaamista.

Toimintasuunnitelmalla edistetään maahanmuuttajataustaisten ihmisten mahdollisuuksia saada terveydenhuoltopalveluja, mielenterveyspalvelut mukaan lukien.

Keskeistä on myös asianmukaisten ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus. Tätä tuetaan Euroopan aluekehitysrahastosta, turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta ja InvestEU-ohjelmasta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2178

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
24. marraskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto