Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel14 april 2021Representationen i Finland

Kommissionen lägger fram ny strategi för att bekämpa den organiserade brottsligheten

I dag lägger kommissionen fram en ny EU-strategi för att bekämpa organiserad brottslighet. Den är inriktad på att stärka brottsbekämpningen och det rättsliga samarbetet, angripa den organiserade brottslighetens strukturer och högprioriterade brott...

Strategin, som presenteras av EU-kommissionen i dag, omfattar en rad verktyg och åtgärder som ska användas under de kommande fem åren för att störa kriminella organisationers affärsmodeller och strukturer, både online och offline.

Förbättrat samarbete inom brottsbekämpningen och på det rättsliga området

Ett effektivt informationsutbyte mellan polis och domstolar i hela EU är avgörande för en effektiv bekämpning av den organiserade brottsligheten, för hela 65 procent av de brottsnätverk som är aktiva i EU är internationella.

Kommissionen kommer bland annat att föreslå en uppgradering av Prümramen för utbyte av information om DNA, fingeravtryck och fordonsregistrering.

Dessutom kommer kommissionen att föreslå en EU-kod för polissamarbete i stället för nuvarande lapptäcke av olika EU-verktyg och multilaterala samarbetsavtal. Målet är att ha kompatibla informationssystem på plats för säkerhet samt gräns- och migrationshantering senast 2023.

Stöd till effektivare utredningar för att spränga strukturerna bakom organiserad brottslighet och fokusera på specifika brott

EU-kommissionen strävar efter att agera på ett effektivt sätt mot specifika former av brottslighet. Därför kommer kommissionen bland annat att föreslå en översyn av EU:s miljöbrottsregler. Kommissionen inrättar även en verktygslåda mot varumärkesförfalskning, särskilt när det gäller läkemedel.

I dag lägger kommissionen också fram en strategi för att bekämpa människohandel.

Så ser vi till att brott inte lönar sig

Kampen mot den svarta ekonomin är avgörande för att upptäcka, bestraffa och avskräcka från brott. Kommissionen kommer bland annat att föreslå en översyn av EU:s regler om förverkande av vinning av brott, utveckla EU:s penningtvättsregler, främja tidiga utredningar av ekonomisk brottslighet och utvärdera EU:s befintliga korruptionsregler.

Anpassa polisen och domstolarna till den digitala tidsåldern

Eftersom 80 procent av brotten har digitala inslag, behöver polisen och domstolarna snabb tillgång till digitala ledtrådar och bevis. De måste kunna använda modern teknik och utrustas med verktyg och färdigheter för att hålla jämna steg med moderna brottsmetoder. Kommissionen avser också att samarbeta med berörda EU-byråer för att förse de nationella myndigheterna med verktyg, kunskap och operativ expertis som behövs för att genomföra digitala utredningar.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_1662

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
14 april 2021
Upphovsman
Representationen i Finland