Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli18. helmikuuta 2021Suomen-edustusto

Komissio esittää EU:lle avointa, kestävän kehityksen mukaista ja määrätietoista kauppapolitiikkaa

Euroopan komissio on tänään esittänyt kauppastrategiansa tuleville vuosille. Strategia perustuu avoimen strategisen riippumattomuuden käsitteeseen. EU:n avoimuus edistää talouden elpymistä, kun tuetaan vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta sekä...

Vastatakseen yhteen aikamme suurimmista haasteista komissio asettaa uuden kauppastrategiansa keskiöön kestävän kehityksen ja tukee talouden perusteellista muuttamista ilmastoneutraaliksi.

Uuteen kauppastrategiaan sisältyy joukko keskeisiä toimia, joilla pyritään vahvistamaan maailmanlaajuisia kauppasääntöjä ja edistämään EU:n talouden elpymistä.

Johtava varapuheenjohtaja ja kauppapolitiikasta vastaava komissaari Valdis Dombrovskis totesi EU:n edessä olevien haasteiden edellyttävän uutta kauppapoliittista strategiaa. ”Tarvitsemme avointa ja sääntöihin perustuvaa kauppaa, jotta voimme saada kasvun käyntiin ja luoda työpaikkoja koronaviruspandemian jälkeen. Kauppapolitiikalla on kaikilta osin tuettava taloutemme vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja johdettava maailmanlaajuisia pyrkimyksiä WTO:n uudistamiseksi. Kauppapolitiikan pitäisi myös antaa meille välineet puolustaa itseämme, kun kohtaamme hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Linjamme on avoin, strateginen ja määrätietoinen. Siinä korostuu EU:n kyky tehdä omat valintansa ja muokata ympäröivää maailmaa johtajuuden ja sitoutumisen kautta omien strategisten etujemme ja arvojemme pohjalta.

Strategiassa asetetaan etusijalle Maailman kauppajärjestön (WTO) merkittävä uudistaminen, johon kuuluvat muun muassa maailmanlaajuiset kauppaa ja ilmastoa koskevat sitoumukset, uudet säännöt digitaaliselle kaupankäynnille, tiukemmat säännöt kilpailun vääristymien torjumiseksi ja WTO:n sitovan riitojenratkaisujärjestelmän palauttaminen.

Uudella strategialla vahvistetaan myös valmiuksia tukea digitaalista muutosta ja ilmastosiirtymää kaupan avulla. Vahvistamalla liittoutumiaan, kuten transatlanttista kumppanuutta, ja keskittymällä voimakkaammin naapurimaihin ja Afrikkaan EU pystyy paremmin muovaamaan globaalia muutosta.

EU suhtautuu kauppasopimustensa täytäntöönpanoon ja noudattamisen valvontaan entistä tiukemmin ja määrätietoisemmin. Se pyrkii entistä paremmin varmistamaan, että sopimukset hyödyttävät EU:n työntekijöitä, tuottajia ja kansalaisia.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_644

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. helmikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto