Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké6 september 2022Representationen i Finland

EU-kommissionen föreslår att avtalet med Ryssland om förenklade viseringsförfaranden hävs i sin helhet

Rajatarkastus

I dag föreslår kommissionen ett fullständigt hävande av EU:s avtal med Ryssland om förenklade viseringsförfaranden. Ett land som Ryssland, som just nu för ett anfallskrig, bör inte ha rätt till förenklade viseringsförfaranden så länge det fortsätter att bedriva en destruktiv utrikespolitik och militär aggression mot Ukraina och därmed uppvisar ett fullständigt åsidosättande av den internationella regelbaserade ordningen.

Upphävandet innebär att ryska medborgare inte längre kommer i fråga för privilegierat tillträde till EU och att de ställs inför en längre, dyrare och besvärligare ansökningsprocess.

I dag lägger kommissionen också fram ett förslag om icke-erkännande av ryska pass utfärdade i ockuperade områden i Ukraina.

Dessa förslag är resultatet av den politiska överenskommelse som träffades av utrikesministrarna vid deras informella möte den 31 augusti om en gemensam och samordnad strategi för utfärdande av viseringar till ryska medborgare.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_5346   

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
6 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland