Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 februari 2021Representationen i Finland

Kommissionen föreslår en ny agenda för Medelhavsområdet

EU-kommissionen och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik lägger i dag fram en ambitiös ny agenda för Medelhavsområdet i form av ett gemensamt meddelande. Syftet med agendan är att blåsa nytt liv i och stärka det strategiska...

Europa-Medelhavspartnerskapet lanserades genom Barcelonaförklaringen 1995 med målet att skapa ett område för fred, gemensamt välstånd och mänskligt och kulturellt utbyte. Den senaste översynen av den europeiska grannskapspolitiken gjordes 2015.

I kommissionens förslag till ny agenda för Medelhavsomådet ligger fokus på fem politikområden.

I agendan föreslås bland annat att vi samarbetar för att bekämpa klimatförändringarna och påskynda den gröna omställningen. Målet är att dra nytta av potentialen i en framtid med låga koldioxidutsläpp, skydda regionens naturresurser och skapa grön tillväxt.

Samtidigt vill vi även samarbeta för att påskynda den digitala omställningen och stödja motståndskraftiga, inkluderande, hållbara och sammanlänkade ekonomier som skapar möjligheter för alla, särskilt för kvinnor och ungdomar.

I agendan förnyas det gemensamma engagemanget för demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och ansvarsfull styrning. Respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen ingår som väsentliga delar av vårt partnerskap och är avgörande för medborgarnas förtroende för institutionerna.

Med hjälp av agendan strävar EU även efter att främja fred och konfliktlösning i Medelhavsområdet, stödja länderna när det gäller att hantera säkerhetsutmaningar och hitta lösningar på pågående konflikter.

Dessutom har EU och dess grannländer i söder inom ramen för den föreslagna agendan för avsikt att gemensamt ta itu med problemen med tvångsförflyttning och olaglig migration. Användningen av säkra och lagliga vägar för migration och rörlighet ska underlättas.

Den särskilda ekonomiska investeringsplanen för våra grannar i söder syftar till att förbättra livskvaliteten för befolkningen i denna region och se till att den ekonomiska återhämtningen inte heller efter coronapandemin lämnar någon utanför.

Planen omfattar preliminära flaggskeppsinitiativ för att stärka motståndskraften, bygga upp välståndet och öka handeln och investeringarna för att stödja konkurrenskraften och tillväxten för alla.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_426

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
9 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland