Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote7. joulukuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi

Uusia sääntöjä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi

 

Komissio on tänään ehdottanut eläinten hyvinvointia koskevien EU:n sääntöjen suurinta uudistusta 20 vuoteen. Uudistus liittyy eläinten kuljetukseen. Lisäksi annetaan ehdotus koirien ja kissojen hyvinvoinnin parantamisesta sekä vastataan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ”Eurooppa ilman turkiksia”.

Lisäksi komissio ehdottaa ensimmäistä kertaa EU-tason sääntöjä kaupallisiin tarkoituksiin kasvatettavien, pidettävien ja myytävien lemmikkikoirien ja -kissojen hyvinvoinnista ja jäljitettävyydestä. Koirien ja kissojen hyvinvointia ja jäljitettävyyttä koskevilla uusilla säännöillä vahvistetaan ensimmäistä kertaa yhdenmukaiset EU:n normit koirien ja kissojen kasvatukselle, pito-olosuhteille ja kohtelulle. Koirien ja kissojen jäljitettävyyttä tehostetaan myös vaatimalla tunnistusmerkintä sekä rekisteröinti kansallisiin tietokantoihin.

Komissio ehdotti tänään myös eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ”Eurooppa ilman turkiksia” liittyviä jatkotoimia. Aloitteessa vaaditaan kieltämään turkistarhaus ja turkistarhojen tuottamaa turkista sisältävien tuotteiden myynti sisämarkkinoilla. Komissio suhtautuu aloitteeseen myönteisesti ja toteaa, että eläinten hyvinvointi on eurooppalaisille yhä merkittävä huolenaihe.

Eläinten kuljetusta koskevien sääntöjen parantaminen

Eläinten kuljetusta koskevat EU:n nykyiset säännöt ovat 20 vuotta vanhoja. Ne eivät enää vastaa nykyisiä realiteetteja, uusinta tieteellistä tietoa, kestävyystavoitteita eivätkä kansalaisten oikeutettua huolta eläinten hyvinvoinnista. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa EU:ssa ja EU:sta vuosittain kuljetettavien 1,6 miljardin eläimen hyvinvointia. Ehdotus toteutetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kestävää maataloutta ja elintarviketuotantoa koskevan Pellolta pöytään -strategian mukaisesti. Tänään annetussa ehdotuksessa keskitytään kuljetettavien eläinten hyvinvoinnin kannalta keskeisiin asioihin:

  • Kuljetusaikoja lyhennetään ja teuraseläimiin sovelletaan erityissääntöjä.
  • Eläinten vähimmäistilan kokoa kasvatetaan
  • Kuljetukseen äärimmäisissä lämpötiloissa sovelletaan tiukkoja ehtoja.
  • Elävien eläinten vientiä unionista koskevia sääntöjä tiukennetaan.
  • Hyödynnetään mahdollisimman paljon digitaalisia välineitä, joilla helpotetaan kuljetuksia koskevien sääntöjen noudattamisen valvontaa.

Koirien ja kissojen hyvinvoinnin parantaminen

Noin 44 prosentilla EU:n kotitalouksista on lemmikkieläin. Koirien ja kissojen kauppa on kasvanut selvästi viime vuosina, ja sen arvo on 1,3 miljardia euroa vuodessa. Koirien ja kissojen laiton kauppa on lisääntynyt voimakkaasti, ja sitä on vauhdittanut niiden kasvava myynti verkossa – sen osuus koirien ja kissojen kokonaismyynnistä EU:ssa on 60 prosenttia. Tänään julkaistussa tiedonannossa tuodaan esiin koirien ja kissojen laittoman kaupan laajuus ja sen mahdollistavat lainsäädännön nykyiset puutteet.

Tänään annetussa ehdotuksessa ei esitetä uusia säännöksiä yleisölle ja lemmikkieläinten omistajille. Siinä vahvistetaan yhdenmukaiset EU:n säännöt, joita sovelletaan kasvattajan tiloissa, eläinkaupoissa tai löytöeläinsuojissa kasvatettavien ja pidettävien koirien ja kissojen hyvinvointiin:

  • Koirien ja kissojen kasvatuksellepito-olosuhteille, hoidolle ja kohtelulle asetetaan nyt ensimmäistä kertaa kaikkialla EU:ssa sovellettavat vähimmäisvaatimukset.
  • Tiukat jäljitettävyysvaatimukset ja verkkomyynti-ilmoitusten automaattiset tarkastukset auttavat viranomaisia valvomaan koirien ja kissojen kasvatusta ja kauppaa.
  • Koirien ja kissojen tuonnin on täytettävä vastaavat hyvinvointia koskevat vaatimukset.

Vastaus eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ”Eurooppa ilman turkiksia”

Komissio vastasi tänään myös eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen. ”Eurooppa ilman turkiksia” -aloitteessa kehotetaan komissiota ryhtymään toimiin, jotta kiellettäisiin i) eläinten pitäminen ja lopettaminen yksinomaan tai pääasiallisesti turkistuotantoa varten ja ii) tarhattujen eläinten turkisten ja tällaista turkista sisältävien tuotteiden saattaminen EU:n markkinoille.

Komissio on pyytänyt Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista (EFSA) antamaan tieteellisen lausunnon turkiseläinten hyvinvoinnista. EFSA aloittaa komission pyynnöstä tieteellisen arvioinnin eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja antaa siitä tieteellisen lausuntonsa maaliskuuhun 2025 mennessä.

Lisäksi komissio jatkaa eläinten hyvinvointia koskevien muiden ehdotusten valmistelua Pellolta pöytään -strategian mukaisesti.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_6251

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä @eukomissio

 

 

 

Tiedot

Julkaisupäivä
7. joulukuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto