Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli18. toukokuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio ehdottaa tulevaisuuden yritysverotusta koskevia toimenpiteitä

Komissio on tänään antanut yritysverotusta koskevan tiedonannon. Tiedonannossa esitetään sekä lyhyen että pitkän aikavälin näkemys siitä, kuinka Euroopan elpymistä koronapandemiasta voidaan tukea ja kuinka verotulojen riittävyys voidaan varmistaa...

Tänään annettu tiedonanto liittyy tavoitteeseen luoda oikeudenmukainen ja vakaa liiketoimintaympäristö, joka edistää kestävää kasvua ja työllisyyttä EU:ssa. Tiedonannossa otetaan huomioon edistyminen G20-ryhmän ja OECD:n keskusteluissa maailmanlaajuisesta verouudistuksesta.

Ensiksi komissio aikoo esittää vuoteen 2023 mennessä EU:n yritysverotusta koskevan uuden kehyksen, jolla vähennetään hallinnollista rasitusta, poistetaan veroesteitä ja luodaan yrityksille suotuisampi toimintaympäristö sisämarkkinoilla. Uusi kehys, joka koskee yritysten tuloverotusta Euroopassa (BEFIT eli ”Business in Europe: Framework for Income Taxation”), muodostaa EU:n yhtenäisen yritysverotuksen säännöstön. Sen pohjalta verotusoikeus voidaan jakaa oikeudenmukaisemmin jäsenmaiden kesken.

BEFIT vähentää byrokratiaa ja sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, minimoi veronkierron mahdollisuudet ja tukee EU:n työllisyyttä ja investointeja sisämarkkinoilla. Se myös korvaa yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevan vireillä olevan ehdotuksen, joka on tarkoitus peruuttaa. Komissio aikoo käynnistää EU:ssa verotuksen tulevaisuutta koskevan laajemman pohdinnan.

Toiseksi tänään annetussa tiedonannossa määritellään verotusta koskevia toimenpiteitä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Toimenpiteillä edistetään tuottavia investointeja ja yrittäjyyttä, turvataan paremmin jäsenmaiden verotulot ja tuetaan vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta.

Toimenpiteillä halutaan muun muassa lisätä läpinäkyvyyttä. Komissio ehdottaa, että eräiden EU:ssa toimivien suurten yritysten olisi julkistettava tosiasiallinen veroasteensa. Tarkoitus on myös puuttua pöytälaatikkoyhtiöiden väärinkäyttöön uusilla veronkierron vastaisilla toimenpiteillä.

Elpymisen tukemiseen tähtäävänä toimenpiteenä on puuttuminen velanoton suosimiseen yritysverotuksessa, sillä yritysten velkarahoitusta kohdellaan tällä hetkellä suotuisammin kuin oman pääoman ehtoista rahoitusta. Ehdotuksella pyritään kannustamaan yrityksiä rahoittamaan toimintaansa oman pääoman ehtoisella rahoituksella velkarahoitukseen turvautumisen sijaan.

Kolmanneksi komissio on tänään antanut suosituksen tappioiden kotimaisesta kohtelusta. Siinä kehotetaan jäsenmaita sallimaan yrityksille aiemmille tilikausille siirrettävä tappiontasaus ainakin edeltävältä verovuodelta. Tämä hyödyttää yrityksiä, jotka olivat kannattavia pandemiaa edeltävinä vuosina, sillä ne voivat kuitata vuosina 2020 ja 2021 tekemänsä tappiot ennen vuotta 2020 maksamistaan veroista. Tämä toimenpide hyödyttää erityisesti pk-yrityksiä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_2430

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. toukokuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto