Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote20. joulukuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio ehdottaa susien kansainvälisen suojeluaseman muuttamista ”tiukasti suojellusta” ”suojelluksi” susikantojen kasvua koskevien uusien tietojen perusteella

Sudet

Komissio esittää ehdotuksen neuvoston päätökseksi, jolla muutetaan suden suojeluasema, joka perustuu kansainväliseen Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehtyyn Bernin yleissopimukseen. EU ja sen jäsenvaltiot ovat kyseisen sopimuksen osapuolia. Yleissopimuksen mukainen suden suojeluasema vahvistettiin niiden tieteellisten tietojen perusteella, jotka olivat käytettävissä vuonna 1979 sopimuksen neuvotteluajankohtana.

Tänään julkaistun, suden suojeluasemaa EU:ssa koskevan perusteellisen selvityksen pohjalta komissio ehdottaa, että suden asemana olisi ”suojeltu” eikä ”tiukasti suojeltu”. Komissio ilmoitti syyskuussa 2023, että se päättää kerättyjen tietojen perusteella ehdotuksesta, jolla tarvittaessa muutetaan suden suojeluasemaa ja päivitetään oikeudellista kehystä joustavuuden lisäämiseksi.

Suden suojeluaseman muuttaminen Bernin yleissopimuksen puitteissa – EU:n jäsenvaltioiden ja muiden Bernin yleissopimuksen osapuolten suostumuksella – on edellytys sille, että suojeluasemaa voidaan muuttaa vastaavasti EU:n tasolla. Ehdotus vastaa suurelta osin kantaa, jonka Euroopan parlamentti esitti 24. marraskuuta 2022 antamassaan päätöslauselmassa.

Komissio kehottaa edelleen kansallisia ja paikallisviranomaisia toteuttamaan tarvittavat toimet nykyisissä puitteissa.

Tuki kansallisille ja paikallisviranomaisille

Susien paluu EU:n alueille, joilta ne ovat olleet pitkään poissa, ja susikantojen kasvu uusilla alueilla ovat aiheuttaneet haasteita ja ristiriitoja, kuten kotieläimiin kohdistuvia hyökkäyksiä ja ristiriitoja viljelijöiden ja metsästäjien kanssa, erityisesti silloin, kun vahinkojen ehkäisemistoimia ei ole pantu laajalti täytäntöön.

Tänään julkaistu perusteellinen selvitys osoittaa, että susikannat ovat kasvaneet merkittävästi kahden viime vuosikymmenen aikana ja että ne ovat levinneet yhä laajemmille alueille. EU:n 23 jäsenvaltiossa on yli 20 000 sutta ja lisääntymiskykyisiä susilaumoja. Tämä on osoitus suojelun onnistumisesta. Sen ovat mahdollistaneet suojaava lainsäädäntö, ihmisten myönteisemmät asenteet ja elinympäristöjen parantuminen. Susien määrän kasvu on kuitenkin lisännyt ristiriitatilanteita ihmisen toiminnan kanssa.

Tämä muuttunut tilanne oikeuttaa nyt suden oikeudellisen suojeluaseman mukauttamisen, jotta kaikilla Bernin yleissopimuksen osapuolilla olisi enemmän joustovaraa tilanteen hallinnassa. Samalla säilytetään yleinen oikeudellinen tavoite saavuttaa ja ylläpitää lajin suotuisa suojelutaso.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_6752    

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa X:ssä / Twitterissä @eukomissio

 

Tiedot

Julkaisupäivä
20. joulukuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto