Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote31. toukokuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio ehdottaa suojelua tai tukea tarvitsevien aikuisten oikeuksien parantamista rajat ylittävissä tilanteissa

Komissio ehdottaa suojelua tai tukea tarvitsevien aikuisten oikeuksien vahvistamista rajat ylittävissä tilanteissa

Komissio ehdottaa tänään uusia sääntöjä, joilla on tarkoitus parantaa sellaisten henkilöiden oikeuksia, jotka tarvitsevat oikeudellista tukea tai suojelua rajat ylittävissä tilanteissa. Ehdotus koskee aikuisia, jotka eivät henkilökohtaisten ominaisuuksiensa heikentymisen tai riittämättömyyden vuoksi pysty suojelemaan omia etujaan. Tämä voi johtua esimerkiksi ikään liittyvästä sairaudesta, kuten Alzheimerin taudista, tai muusta terveystilanteesta.

EU:ssa liikutaan yhä enemmän yli rajojen, mikä aiheuttaa lukuisia haasteita yksilön suojelemiselle tai tukemiselle matkustamisen yhteydessä. Tukea tarvitsevien ihmisten tai heidän edustajiensa matkustamisen syynä voi olla varojen tai kiinteistöjen hallinnointi toisessa maassa, terveydenhoitopalvelujen saaminen ulkomailla tai muutto toiseen EU-maahan. Tällaisissa rajat ylittävissä tilanteissa vastaan tulee usein monimutkaisia ja toisinaan jopa ristiriitaisia jäsenmaiden lakeja, mikä johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen ja pitkiin menettelyihin.

Ehdotetulla asetuksella otetaan käyttöön yksinkertaistetut EU:ssa sovellettavat säännöt, joilla muun muassa vahvistetaan, mikä tuomioistuin on toimivaltainen, mitä lakia sovelletaan, millä edellytyksillä ulkomainen toimenpide tai ulkomainen edustusvaltuutus olisi pantava täytäntöön ja miten viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä. Lisäksi siinä ehdotetaan seuraavia käytännön toimia:

  • digitaalisen viestinnän helpottaminen
  • eurooppalaisen edustustodistuksen ottaminen käyttöön, jotta edustajien on helpompi todistaa valtuutensa toisessa jäsenmaassa
  •  sellaisten yhteenliitettyjen rekistereiden perustaminen, joissa on tietoa jonkin toisen jäsenmaan myöntämästä suojelusta
  • tiiviimmän yhteistyön edistäminen viranomaisten välillä.

Ehdotuksessa neuvoston päätökseksi säädetään yhdenmukaisesta aikuisten suojelua koskevasta oikeudellisesta kehyksestä, jossa on mukana EU:n ulkopuolisia maita. Siinä velvoitetaan kaikki jäsenmaat liittymään aikuisten kansainvälisestä suojelusta Haagissa vuonna 2000 tehtyyn yleissopimukseen tai pysymään sen osapuolina.

Tausta

Tällä hetkellä ei ole olemassa EU:n lainsäädäntöä, jossa käsiteltäisiin aikuisten suojelua rajat ylittävissä tilanteissa.

Komissio on useiden vuosien ajan ajanut sitä, että kaikki EU:n jäsenmaat ratifioisivat aikuisten kansainvälisestä suojelusta Haagissa vuonna 2000 tehdyn yleissopimuksen, jota pidetään laajalti tehokkaana, joustavana ja maailmanlaajuisesti tarkoituksenmukaisena kansainvälisen yksityisoikeuden välineenä. Komission ponnisteluista huolimatta monet jäsenmaat eivät vielä ole yleissopimuksen osapuolia. Yleissopimusta sovelletaan tällä hetkellä sen 15 osapuoleen, joista 12 on EU:n jäsenmaita.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_2955         

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
31. toukokuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto