Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké18 april 2023Representationen i Finland

Bankunionen: EU-kommissionen föreslår att bankkrishanteringen och insättningsgarantin ska reformeras

Banking union

EU-kommissionen antar i dag ett förslag om att anpassa och ytterligare stärka EU:s befintliga ram för bankkrishantering och insättningsgaranti. Fokus ligger på medelstora och mindre banker.

EU:s banksektor, som har en stark krishanteringsram, har blivit betydligt mer resilient de senaste åren. Finansinstituten är välkapitaliserade, har hög likviditet och står under strikt tillsyn.

Samtidigt visar erfarenheterna att man på många medelstora och mindre banker i kris har tillämpat lösningar utanför resolutionsramen. Ibland har detta inneburit att man använt skattebetalarnas pengar i stället för bankernas interna förlusttäckningskapacitet eller privata branschfinansierade skyddsnät (insättningsgarantisystem och resolutionsfonder).

Dagens förslag från EU-kommissionen kommer att göra det möjligt för myndigheterna att organisera ett ordnat marknadsutträde för banker i kris, oavsett storlek och affärsmodell, med hjälp av ett antal verktyg. Förslaget kommer i synnerhet att främja användningen av branschfinansierade skyddsnät för att skydda insättare vid bankkriser, till exempel genom att överföra dem från en krisbank till en sund bank. En sådan användning av skyddsnät får endast utgöra ett komplement till bankens interna förlusttäckningskapacitet, som är och förblir den första försvarslinjen.

Förslaget kommer att ytterligare stärka den finansiella stabiliteten, skydda skattebetalare och insättare och stödja realekonomin och dess konkurrenskraft.

Förslaget har följande mål: 1) att bevara den finansiella stabiliteten och skydda skattebetalarnas pengar, 2) att skydda realekonomin från konsekvenserna av bankkonkurser, och 3) att ge insättarna bättre skydd.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_2250

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 april 2023
Upphovsman
Representationen i Finland