Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké23 mars 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU-kommissionens alternativ för att dämpa de höga energipriserna med gemensamma gasinköp och krav på minsta gaslagring

Energia

Som en snabb uppföljning av meddelandet om REPowerEU och Versaillesförklaringen presenterade kommissionen i onsdags idéer om gemensamma europeiska åtgärder i syfte att hantera de underliggande orsakerna till problemen på gasmarknaden och säkra försörjningstrygghet till överkomliga priser inför nästa vinter och därefter. ”Det är turbulent på de globala och europeiska energimarknaderna, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. Europa måste vidta snabba åtgärder för att säkra vår energiförsörjning inför nästa vinter, och för att minska trycket på invånare och företag med höga energikostnader”, säger EU:s energikommissionär Kadri Simson. Kommissionens lagförslag innehåller krav på gaslagringsnivåer på minst 80 procent inför nästa vinter för att trygga energiförsörjningen. Nivån ska därefter öka till 90 procent de kommande åren. För att hantera fortsatt höga energipriser har kommissionen också antagit ett meddelande som fastställer alternativ för marknadsintervention på europeisk och nationell nivå.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1936

 

Översikt

Publiceringsdatum
23 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland