Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli10. maaliskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio ehdottaa EU:n antaman humanitaarisen avun lisäämistä koronapandemian vuoksi

Komissio on tänään ehdottanut EU:n antaman maailmanlaajuisen humanitaarisen avun lisäämistä, sillä sen tarve on koronapandemian vuoksi yhä suurempi. Komissio ehdottaa antamassaan tiedonannossa useita toimia, joilla humanitaarisen avun toimittamista...

Tiedonannon mukaan EU parantaa humanitaarisen toiminnan valmiuksiaan, jotta se voi puuttua humanitaarisiin kriiseihin suoraan, jos perinteiset humanitaarisen avun toimitusmekanismit EU:n kumppaneiden kautta tai kumppaneiden omat valmiudet ovat tehottomia tai riittämättömiä.

Tarkoituksena on helpottaa logistiikkaa, kuten kuljetuksia, keskittää resursseja sekä sujuvoittaa niiden käyttöönottoa kentällä.

EU:n valmiuksien parantamisen myötä voitaisiin esimerkiksi toteuttaa logistisia arviointeja, tukea avustustarvikkeiden hankintoja, varastointia, kuljetusta ja jakelua sekä alkuvaiheen käyttöönottoa, esimerkiksi vietäessä covid-19-rokotteita heikossa asemassa oleviin maihin. Tämä toteutetaan yhteistyössä EU:n pelastuspalvelumekanismin kanssa.

Kansainvälistä humanitaarista oikeutta rikotaan yhä useammin, usein tahallisilla hyökkäyksillä, jotka kohdistuvat suoraan siviileihin, sairaaloihin ja kouluihin. Vuonna 2019 humanitaarisen avun työntekijöihin kohdistui 277 hyökkäystä, joissa sai surmansa 125 työntekijää.

Tämän vuoksi EU antaa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamiselle entistäkin suuremman painoarvon EU:n ulkoisessa toiminnassa siviiliväestön suojelemiseksi. Käytännössä EU muun muassa valvoo johdonmukaisesti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista.

Yksin humanitaarisella avulla ei voida ratkaista konfliktien ja muiden kriisien taustalla olevia monimutkaisia tilanteita. EU aikoo sen vuoksi tehostaa kiireellisiä avustustoimiaan toimimalla tiiviissä yhteistyössä kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen toimijoiden kanssa, puuttumalla kriisien perimmäisiin syihin ja hakemalla humanitaarisiin hätätilanteisiin pitkän aikavälin ratkaisuja.

Ennen tiedonannon laatimista komissio keräsi kansalaisten mielipiteitä EU:n humanitaarisesta avusta 27 jäsenmaassa. Eurobarometri-kyselyn tulokset osoittavat, että EU:n humanitaarisella toiminnalla on selkeä kannatus: 91 prosenttia vastaajista suhtautui myönteisesti EU:n rahoittamiin humanitaarisen avun toimiin. Lähes puolet kaikista vastaajista katsoo, että EU:n olisi säilytettävä nykyinen humanitaarisen avun taso, kun taas neljä kymmenestä on sitä mieltä, että rahoitusta olisi lisättävä.

Lisätietoja: EU:n humanitaarista apua koskevan eurobarometrin tulokset
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2265

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1067

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
10. maaliskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto