Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote9 joulukuu 2021Suomen-edustusto

Komissio ehdottaa ”EU-rikosten” luettelon laajentamista kattamaan vihapuheen ja -rikokset

Vihapuhe

Euroopan komissio esittää tänään aloitteen EU-rikosten luettelon laajentamisesta kattamaan vihapuheen ja -rikokset, kuten puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti unionin tilaa koskevassa puheessaan vuonna 2020.

Vihapuhe ja -rikokset ovat lisääntyneet jyrkästi Euroopassa ja niistä on muodostunut erittäin vakava ilmiö niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. EU:n laajuisen ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan EU:n yhteisiä toimia. Vihapuheen ja -rikosten kriminalisoiminen EU:n tasolla edellyttää kuitenkin oikeusperustaa, jota ei nykytilanteessa ole. Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT-sopimus) sisällytettyä nykyistä ns. EU-rikosten luetteloa on laajennettava, jotta voidaan varmistaa kaikissa EU:n jäsenmaissa sovellettavat yhteiset vähimmäissäännöt rikosten ja seuraamusten määrittelyyn. Tämänpäiväinen aloite on ensimmäinen vaihe EU-rikosten luettelon laajentamisessa. Seuraavassa vaiheessa komissio voi esittää lainsäädäntöehdotuksen sen jälkeen, kun jäsenmaat ovat hyväksyneet aloitteen. 

Tämänpäiväisessä aloitteessa perustellaan, miksi vihapuhe ja -rikokset olisi sisällytettävä EU-rikosten luetteloon SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti. Perustelut löytyvät laajemmasta tiedotteesta alla olevan linkin takaa.

Tänään julkaistu ulkoinen selvitys (linkki selvitykseen alla) vahvistaa, että vihapuhe ja -rikokset ovat laajalti levinnyt ja yleistyvä ilmiö, joka herättää huolta. Esimerkiksi romaneihin, juutalaisiin, muslimeihin ja aasialaisiin tai tällaista alkuperää oleviksi miellettyihin henkilöihin kohdistuvat vihanilmaukset, kuten rasistiset hyökkäykset ja pahoinpitelyt, väkivaltainen kiusaaminen, uhkailu ja rasistinen kielenkäyttö, ovat lisääntyneet pandemian aikana. Lähteiden mukaan 52 prosenttia nuorista naisista ja tytöistä on joutunut verkkoväkivallan, kuten uhkailun ja seksuaalisen häirinnän, kohteeksi. Samalla vammaiset henkilöt ovat muita suuremmassa vaarassa joutua väkivaltarikosten, kuten viharikosten, uhreiksi sekä häirinnän kohteeksi.

Seuraavat vaiheet

Neuvoston on Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan tehtävä yksimielinen päätös, jolla vihapuhe ja -rikokset määritellään erilliseksi rikollisuuden alaksi, joka täyttää SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa vahvistetut kriteerit.

Seuraavaksi komissio voi ehdottaa lainsäädäntöä, jolla vahvistetaan vihapuheen ja -rikosten määritelmiä ja seuraamuksia koskevat vähimmäissäännöt, Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäviksi tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Lisätietoa

Tiedonanto

Liite tiedonantoon

Tietosivu – Miten laajentaa EU-rikosten luetteloa: vaihe vaiheelta

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6561

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia.siitonen@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
9 joulukuu 2021
Laatija
Suomen-edustusto