Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel23 september 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Slut på konsumenternas frustration och det elektroniska avfallet: EU-kommissionen föreslår en kompatibel laddare för elektroniska produkter

Kommissionen tar i dag ett viktigt steg för att minska det elektroniska avfallet och konsumenternas olägenhet som orsakas av förekomsten av olika laddare för olika elektroniska produkter. Antalet olika mobilladdare har minskat från trettio till tre...

Med dagens förslag om en översyn av radioutrustningsdirektivet kommer laddningsporten och snabbladdningstekniken att harmoniseras: USB-C kommer att bli standardport för alla smarta telefoner, läsplattor, kameror, hörlurar, bärbara högtalare och handhållna videospelskonsoler. Kommissionen föreslår dessutom att försäljningen av laddare ska separeras från försäljningen av elektroniska produkter. Det kommer att göra det enklare för konsumenterna och minska miljöavtrycket som kopplas till produktionen och bortskaffandet av laddare, vilket bidrar till den gröna och digitala omställningen.

Kommissionen föreslår i dag följande:

  • En harmoniserad laddningsport för elektroniska produkter: USB-C kommer att vara den kompatibla porten. Detta gör det möjligt för konsumenterna att ladda sina enheter med samma USB-C-laddare, oavsett varumärke.
  • Harmonised snabbladdningsteknik: bidrar till att förebygga att olika tillverkare på ett oskäligt sätt begränsar laddningshastigheten och att säkerställa att hastigheten är densamma oavsett vilken kompatibel laddare som används.
  • Försäljningen av laddare separeras från försäljningen av elektroniska produkter: konsumenter kan köpa nya elektroniska produkter utan att köpa nya laddare. Det begränsar antalet oönskade laddare som köps eller som förblir oanvända. Genom att minska produktionen och bortskaffandet av nya laddare beräknas man kunna minska mängden elektroniskt avfall med nästan tusen ton per år.
  • Bättre konsumentinformation: tillverkarna måste tillhandahålla relevant information om laddningsprestandan, till exempel information om den effekt som krävs och om produkten stöder snabbladdning. Det kommer att göra det lättare för konsumenterna att se om deras befintliga laddare uppfyller kraven för deras nya produkt, och kommer att hjälpa dem att välja en ny kompatibel laddare om så inte är fallet. Tillsammans med övriga åtgärder kommer detta att hjälpa konsumenterna att begränsa mängden nya laddare och minska inköpet av onödiga laddare till ett värde av 250 miljoner euro per år.

Vad händer nu?

För att en kompatibel laddare i slutändan ska fungera krävs det full interoperabilitet på båda sidor om kabeln, dvs. både hos den elektroniska produkten och hos laddaren. Interoperabiliteten för laddaren kommer att hanteras genom en översyn av kommissionens ekodesignförordning. Översynen kommer att genomföras senare under året så att ikraftträdandet kan anpassas till dagens förslag.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_4613

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
23 september 2021
Upphovsman
Representationen i Finland