Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli4. syyskuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio antaa suosituksia matkustusrajoitusten selkeyttämiseksi

Komissio on tänään esittänyt ehdotuksen suosituksista, joilla parannetaan koronaviruspandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten koordinointia ja niistä tiedottamista. Komission ehdotuksen mukaan olisi määritettävä yhteiset arviointiperusteet ja raja...

Komission ehdotuksen mukaan EU-maiden olisi käytettävä yhtenäisiä kriteerejä rajoittaessaan vapaata liikkuvuutta EU:n alueella.

Ehdotetut kolme kriteeriä ovat uusien ilmoitettujen covid-19-tapausten kokonaismäärä 100 000:ta henkilöä kohti tietyllä alueella 14 vuorokauden aikana, positiivisten testien osuus kaikista tietyllä alueella seitsemän vuorokauden aikana tehdyistä covid-19-testeistä ja covid-19-testien määrä 100 000:ta henkilöä kohti tietyllä alueella seitsemän vuorokauden aikana.

EU-maiden olisi toimitettava nämä tiedot viikoittain Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskukselle. Myös alueelliset tiedot olisi toimitettava, jotta toimenpiteet voidaan kohdentaa alueille, joilla ne ovat ehdottoman välttämättömiä.

Komissio ehdottaa, että jos lähtömaassa tehdään viikoittain yli 250 testiä 100 000:ta henkilöä kohti, muut EU-maat eivät saisi rajoittaa toisesta EU-maasta tulevien matkustajien vapaata liikkuvuutta kahdessa tapauksessa.

Ensinnäkin matkustamista toisiin EU-maihin ei saisi rajoittaa, jos uusia covid-19-tapauksia ilmoitetaan tietyllä alueella 100 000:ta henkilöä kohti 14 vuorokauden aikana enintään 50.

Toiseksi matkustusrajoituksia ei saisi asettaa, jos positiivisten testien osuus kaikista covid-19-testeistä tietyllä alueella on alle 3 %.

Komissio ehdottaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus julkaisee EU-maiden toimittamien tietojen perusteella laaditun ja viikoittain päivitettävän kartan EU- ja ETA-maista yhteisine värikoodeineen EU-maiden ja matkustajien tueksi.

Komissio ehdottaa värikoodeiksi seuraavia:

– vihreä alueelle, jolla uusia covid-19-tapauksia on ilmoitettu 14 vuorokauden aikana alle 25 ja positiivisten testien osuus kaikista testeistä on alle 3 %

– oranssi alueelle, jolla uusia covid-19-tapauksia on ilmoitettu 14 vuorokauden ajanjaksolla alle 50 mutta positiivisten testien osuus kaikista testeistä on vähintään 3 % tai uusia covid-19-tapauksia on ilmoitettu 25–150 mutta positiivisten testien osuus kaikista testeistä on alle 3 %

– punainen alueelle, jolla uusia covid-19-tapauksia on ilmoitettu 14 vuorokauden ajanjaksolla yli 50 ja positiivisten testien osuus kaikista testeistä on vähintään 3 % tai uusia covid-19-tapauksia on ilmoitettu 14 vuorokauden aikana 100 000:ta henkilöä kohden yli 150

– harmaa, jos ei ole saatavilla riittävästi tietoa arvion tekemiseksi tai covid-19-testejä on tehty 100 000:ta henkilöä kohti alle 250.

EU-maat eivät saisi evätä muista EU-maista matkustavien henkilöiden maahanpääsyä.

EU-maat, jotka päättävät rajoittaa vapaata liikkuvuutta, voisivat vaatia punaiseksi tai harmaaksi luokitellulta alueelta matkustavilta henkilöiltä joko karanteenia tai covid-19-testin teettämistä saapumisen jälkeen. Testin teettäminen on suositeltavin vaihtoehto.

Perustelluissa tapauksissa EU-maat voisivat harkita sen suosittamista, että oranssiksi luokitellulta alueelta matkustavat henkilöt teettäisivät vähintään covid-19-testin ennen lähtöä tai saapumisen yhteydessä.

EU-maat voisivat vaatia punaiseksi luokitellulta alueelta saapuvia henkilöitä toimittamaan myös PLF -lomakkeen (Passenger Locator Form). Tämä koskisi erityisesti lentomatkustajia.

Välttämättömän tehtävän tai tarpeen vuoksi matkustavilta – kuten kriittisiä ammatteja harjoittavilta työntekijöiltä, rajatyöntekijöiltä ja lähetetyiltä työntekijöiltä, opiskelijoilta tai toimittajilta, jotka suorittavat tehtäviään – ei vaadittaisi karanteenia.

Komission suositusehdotuksesta keskustellaan neuvostossa, ja se on tarkoitus hyväksyä lähiviikkoina.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1555

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
4. syyskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto